Familylabova kompetentna varuška

Usposabljanje, imenovano Familylabova kompetentna varuška, je sestavljeno iz 3 modulov (oz. šestih 4-urnih srečanj) in je primerno tako za varuške, ki občasno varujejo različne otroke, kot varuške, ki redno varujejo posamezne otroke oziroma imajo v domačem varstvu skupino otrok.

Temeljni cilj je usposobiti udeležence za:

  • vzpostavitev prvega stika z družino ter postavitev temeljev za konstruktivno in poglobljeno komunikacijo,
  • pripravo družine na vključitev otroka v novo okolje in postopno uvajanje otroka,
  • vzpostavljanje in ohranjanje ugodne klime v skupini otrok in
  • spremljanje razvoja otrok.

Gre torej za delo na odnosni kompetenci, ki bo temelj podpore otrokovemu – in hkrati lastnemu – samospoštovanju.

 

1. Struktura programa

Program obsega 24 ur in sestoji iz šestih štiriurnih srečanj, ki bodo potekala v:

•    torek, 23. 2. 2016 od 16.30 do 20.30 ure – Familylab, Zaloška 54
•    sredo, 24. 2. 2016 od 16.30 do 20.30 ure – Familylab, Zaloška 54
•    torek, 29. 3. 2016 od 16.30 do 20.30 ure – Familylab, Zaloška 54
•    sredo, 30. 3. 2016 od 16.30 do 20.30 ure – Familylab, Zaloška 54
•    sreda, 4. 5. 2016 od 16.30. do 20.30 ure – Familylab, Zaloška 54
•    četrtek, 5. 5. 2016 od 16.30 do 20.30 ure – Familylab, Zaloška 54


Dnevni red:

16.30 – 17.15: predavanje
17.15 – 17.30: odmor
17.30 – 18.15: delavnica
18.15 – 18.30: odmor
18.30 – 19.15: predavanje
19.15 – 19.30: odmor
19.30 – 20.15: delavnica
20.15 – 20.30: evalvacija in dogovori za prihodnje srečanje

 

2. Vsebina programa

Program sestoji iz 3 temeljnih modulov, ki se med seboj povezujejo. Osnovni sklopi so:

I.    Odhod od doma (prvič drugam v varstvo) – »Ojoj, od doma moram!«
●    Otrokova navezanost (pomen navezanosti, razvoj navezanosti in tipi navezanosti)
●    Uvajalno obdobje (uvajanje v novo okolje, otrokovi regresivni odzivi na uvajanje in prilagoditvene težave ter kako ukrepati ob njih)

II.    Razvoj in učenje predšolskega otroka
●    Spremljanje otrokovega razvoja
●    Razvojna področja (socialni razvoj, čustveno-osebnostni razvoj, spoznavni razvoj in telesni razvoj)
●    Otrokov temperament
●    Nekatere značilnosti otrok, mlajših od treh let (na primer trma)
●    Odnosi z vrstniki (agresivnost, grizenje, empatija; konflikti in njihovo reševanje, mediacija, prepoznavanje in izražanje čustev)

III.    Integracija Familylabovih vrednot in načel
●    Temeljne vrednote: integriteta, odgovornost, avtentičnost in enakovrednost
●    Konflikt med integriteto in sodelovanjem
●    Samozavest in samospoštovanje
●    Osebna in družbena odgovornost
●    Sodelovanje s starši

 

Usposabljanje bosta vodili Ursula Obreza, univ. dipl. psih., in mag. Katja Rovšek Nikitovič, univ. dipl. soc. ped..

Srečanja bodo potekala v Familylabovi učilnici na Zaloški 54 v Ljubljani.

Kotizacija za celoten program: 240 € + DDV
(Ob prijavi je potrebno plačati prijavnino v višini 70 €, preostanek najpozneje do 10. 1. 2016)

Prijave in dodatne informacije na info@familylab.si.