volkecVrtec Volkec

Vrtec Volkec, prvi familylabovski vrtec v Sloveniji, se osredinja na razvoj zdravega samospoštovanja otrok. Tako na prvo mesto postavlja kakovost odnosov. Sodelovanje med vzgojiteljicami in otroki ter nasploh med pedagoškimi delavci in družino temelji na četverih vrednotnih stebrih, kot jih je formuliral Jesper Juul in jih nadalje razvija organizacija Familylab: enakovrednosti, odgovornosti, avtentičnosti in integriteti.

Mestna Občina Ljubljana

V letu 2013 je Urad za preprečevanje zasvojenosti pri MOL podprl izvedbo dveh pomembnih Familylabovih projektov, in sicer serijo predavanj za starše, ki so potekala v kar 13-ih ljubljanskih vrtcih, ter izobraževalni program, imenovan Z odnosno kompetenco do osebne avtoritete, ki je posebej namenjen strokovnim delavkam in delavcem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Podobno, vsebinsko nadgrajeno serijo srečanj za starše v ljubljanskih vrtcih smo izvedli tudi v l. 2014, z novimi predavanji pa nadaljujemo tudi letos. Prav tako kontinuirano izvajamo tudi program za strokovno usposabljanje pedagoških delavcev iz odnosne kompetence.

Iskrena hvala UPZ za podporo pri našem delu, zahvaljujemo pa se tudi vsem staršem, ki ste se srečanj udeleževali oz. se jih še boste!