Dobrodošli!

Familylab Slovenija je ustanovni član mednarodnega združenja Familylab Association, ki si prizadeva ohranjati in širiti vrednote in načela, kakor jih predlaga snovalec ideje o t. i. družinskem laboratoriju, znani danski družinski terapevt Jesper Juul. Familylab Slovenija družinam ponuja podporo, svetovanje in pomoč pri razvoju starševske kompetentnosti, strokovnim delavcem, ki delajo z otroki in/ali družinami, pa prostor za strokovni in osebni razvoj s poudarkom na odnosni kompetenci. Familylab Slovenija na domačih tleh živi in se razvija že vse od leta 2008.

Naša vizija

Verjamemo, da obstajajo načini vzgajanja otrok, ki so boljši od uporabe avtoritarne sile ali demokratskih zvijač. FamilyLab namesto tega prisega na razmerja, utemeljena v enakovrednosti, avtentičnosti, integriteti in osebni odgovornosti.

Delujemo kot »laboratorij«, v katerem strokovnjaki, starši in otroci sodelujejo pri iskanju novih poti do spreminjanja čustvene ljubezni in privrženosti v ljubeče ravnanje. FamilyLab je potemtakem organizacija, ki se nenehno razvija in ki je venomer osredotočena na razmerja in odnose med človeškimi bitji. Nič ne damo na metode ali tehnike, ki se nikoli ne prilegajo, zato pa spet in spet silijo starše in učitelje v prilagajanje rečem, za katere očitno niso rojeni.

Naša vizija je dvojna.

Podpora: naš cilj je izboljšati duševno zdravje in blaginjo današnjih staršev/vzgojiteljev in jutrišnjih odraslih. Naše delo je, da jih podpiramo pri ustvarjanju zdravih razmerij, kjer ni nasilja nad pravicami in mejami odraslih, otrok ali mladine.

Dialog: naš cilj je izboljšati okolje in dialoškost v družinah in vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Sodelujemo v javni razpravi in pri razvijanju politik ter si delimo z drugimi relevantne znanstvene raziskave v prizadevanju, da bi ustvarili optimalno okolje za vzajemno socialno, čustveno in izobraževalno učenje.

Vizija je zares ambiciozna. Pridružite se nam v prizadevanjih za bolj zdrav in zadovoljen svet!

Za starše in stare starše

Familylab Slovenija ponuja staršem po Sloveniji seminarje in delavnice, ki obravnavajo najrazličnejše teme iz družinskega življenja, z ločitvijo in vlogo starih staršev vred. Namenjeni so vsem, ki želijo aktivno prispevati k razvoju družine in so pripravljeni prevzeti odgovornost za prijetno in spodbudno družinsko ozračje. Primerni so tako za starše, ki se spopadajo s težavami v družinskem življenju, kot za tiste, ki želijo še izboljšati, opelemnititi ali obogatiti kakovost odnosov v družini. Ne želimo si ustvariti popolnih staršev, temveč nič več - vendar tudi nič manj - kot dovolj dobre starše!

Za mladostnice in mladostnike

Redko katero obdobje v otrokovem življenju je tako zavito v meglo mitov in predsodkov kot najstniška leta. Pogosto ostane vtis, da gre za malone bolezensko stanje ali fazo, toliko imamo spremljajočih diagnoz in sodb: uporništvo, identitetna kriza, puberteta ipd. Pri Familylabu adolescence ne dojemamo kot težavnega obdobja, ki ga je treba nekako prebroditi, dokler se "hormoni" ne "umirijo", temveč kot ključno obdobje, ko si otrok prizadeva za samostojnost, ko išče samega sebe, se preizprašuje, preizkuša načela in vrednote, ki jih je ponotranjil doslej skozi življenje v svoji družini, ter pospešeno prevzema še zadnja področja odgovornosti zase.

Za vzgojno-izobraževalne in socialno-varstvene ustanove

V okviru naših programov nudimo pomoč in podporo pedagoškim in drugim strokovnim delavcem pri njihovem profesionalnem in osebnostnem razvoju. Ne želimo oglaševati in kritizirati, ampak pokazati in posredovati alternative obstoječim praksam in pogledom. "Mišljenje v alternativah namesto mišljenja v nasprotjih", pravita temu Jesper Juul in Helle Jensen. Pri tem ne ponujamo metode, temveč opozarjamo na to, da so za kakovost odnosov odgovorni starši/učitelji/odrasli/vodstvo. Da bi sprožili ta proces, ponujamo spodbudne modele mišljenja! Za strokovne delavce nudimo dodatna izobraževanja s poudarkom na:
  • kolegialni refleksiji
  • odnosni kompetenci
  • osebnostnem in profesionalnem razvoju
  • individualnem spremljanju in coachingu strokovnega kadra pri izobraževanju
  • razvijanju nove šolske kulture z vodstvi šol in učiteljskimi timi.

Za podjetja

Pri spopadanju s stresom in izgorelostjo ter iskanju ravnotežja med delom in prostim časom ne gre le za preprosto mešetarjenje z enotami časa in energije. Veliko večjo vlogo bi morali nameniti preventivi in razvoju. Odločilna je kakovost odnosov v ekipi. Sodelavci, ki uspešneje lovijo ravnovesje med delom in družino, ki jim je družina vir podpore in navdiha, ne pa stresa, ki prihajajo na delo neobremenjeni s to ali ono družinsko nadlogo, so bolj zdravi, bolj zadovoljni, bolj uspešni - in bolj produktivni.

Vodstveniki, ki razvijajo odnosno in socialno kompetentnost, ki se zavedajo svoje moči in odgovornosti za kakovost odnosov v podjetju ali delovnem timu, ki premorejo empatijo ter znajo in zmorejo vzpostavljati osebno avtoriteto, navdajajo svoje podrejene z zaupanjem in pristno motivacijo in tako spodbujajo ustvarjalnost in uspešnost.Vse to se nenazadnje preliva tudi v številke pod črto.

Nove razmere zahtevajo nov način mišljenja – novo filozofijo, ki bo družinam prijaznim podjetjem omogočala stopati naprej korak pred drugimi.

Jesper Juul o družinskem laboratoriju

Ne verjamem v metode, ki obljubljajo “kako v petih korakih ukrotiti najstnika”, verjamem pa, da lahko staršem svetujemo in jim ponudimo dragocen navdih, in sicer tako, da jim pomagamo spoznati, kdo so in kaj si želijo v zvezi s svojo družino in s konflikti, s katerimi morajo živeti.

Zato sem izbral oznako “družinski laboratorij”. To torej ni šola, temveč neke vrste laboratorij, kjer lahko starši iščejo, (ponovno) odkrivajo in eksperimentirajo s svojim pogledom na razvoj družine.

Za vsako družino velja, da za dobrobit in osebno rast družinskih članov ne zadošča le ljubezen. Naučiti se moramo, kako lahko svoje ljubeče občutke spremenimo v ljubeč odnos, tega pa se lahko naučimo samo od drugih in z drugimi.

Familylab ponuja dobro preizkušena načela in vrednote, ki jih lahko uporabimo za smernice v družinskem življenju. Vendar pa morajo biti te prepletene z osebnimi vrednotami in cilji staršev. Le tako je mogoče vzpostaviti toplo in vključujoče družinsko ozračje, ki vse družinske člane navdaja z dobrim počutjem.

Vzgoja je “učenje skozi preizkušanje”- vse dokler ne najdemo lastne poti. Otroci ne potrebujejo popolnih staršev, ki si ne dopustijo dvomov, temveč avtentične ljudi iz mesa in krvi, ki so zmotljivi, ki vedo, da so zmotljivi, ki si to upajo priznati in so se vselej pripravljeni razvijati in se učiti. Tudi od svojih otrok.

Novi izzivi

Vsaka generacija staršev je v podobnem položaju – prav vsak si reče: »Nočem biti tak kot moji starši, rad bi bil boljši.« Vendar pa je danes razpotje še bolj izrazito. Vzgojni vzorci, ki so temeljili na poslušnosti, strahu in sramu ter veljali mnoge rodove, danes ne učinkujejo več. Naši starši so bili pač v drugačnem položaju: tedaj se je dobro vedelo, kaj je družbeno sprejemljivo in kaj ne, in po tem smo se lahko tudi ravnali. Obstajal je temeljni, enotni družbeni konsenz glede tega, kaj je prav in kaj narobe. Tega danes ni. Ni moralne avtoritete, ki bi ji človek lahko brezskrbno sledil – vsaj ne verodostojne in neskorumpirane. Današnje generacije staršev morajo zato poiskati nov podporni steber, na katerega se lahko naslonijo, kajti starega ni več. Kaj naj bi bilo to “novo sidro”, še ni vsem in povsem jasno, zato ga vsak pojmuje po svoje. Če se otroci na starševsko prijaznost odzovejo z »neposlušnostjo«, če kažejo nejevoljo in se ne smehljajo po pričakovanjih, starši v bolečini pogosto samodejno posežejo po radikalnih vzgojnih metodah iz preteklosti in se ob tem hkrati počutijo nemočne, po tem pa polni slabe vesti.

Zakaj tak neproduktiven vzorec? Ker še niso odkrili alternative. Zdi se, kakor da smo usedline avtoritarne vzgoje že zdavnaj pustili za seboj, toda praksa v družinah je še vedno drugačna. Tu ponuja Familylab strokovno podporo: ponuja temeljne smernice, ki ne temeljijo na poslušnosti, temveč na univerzalnih, transnacionalnih vrednotah enakovrednosti, odgovornosti, integriteti in avtentičnosti. Zavedati se moramo, da izpod pritiskov, zastraševanja in podjarmljenja nikakor ne more zrasti svoboden, odgovoren, ustvarjalen človek.

Konfliktne situacije z otroki lahko vidimo kot »dragulje«. Prav v takih situacijah se nam staršem odpira nenadomestljiva možnost za razvoj. Bi se radi podali na iskanje zaklada? In skupaj z otroki preživljali dragocene trenutke? Na lastni koži občutili, kaj je to enakovrednost? Ste se pripravljeni učiti od svojih otrok? Familylab vam pri tem z veseljem  pomaga!

slika familylab6