U
M

Katis INTERVIZIJSKA SKUPINA za pedagoške delavce

26.09.2024

}16:00 - 19:00
Po skupnem dogovoru

Vabljeni v odprto intervizijsko skupino, namenjeno srečevanju učiteljic in učiteljev osnovnih in srednjih šol različnih usmeritev iz različnih delov Slovenije.

 

Prijava v skupino je preko sistema KATIS! —> Za prijavo kliknite TUKAJ.

 

Za razliko od supervizije, ki po definiciji temelji na uradnih in realnih razlikah med udeleženci glede njihovih kompetenc in vloge, ki jo imajo v superviziji, pri interviziji oz. kolegialni refleksiji poskušamo razviti take oblike skupinskih pogovorov, ki potekajo med načeloma povsem enakopravnimi in enakovrednimi kolegi. S tem pojmom torej označujemo strukturirano delovno situacijo med kolegi, ki so po izobrazbi, izkušnjah in kompetencah praviloma enakopravni.

Daljnosežni cilji kolegialne refleksije so višja strokovna raven delovanja udeležencev, spodbujanje kolegialnosti, krepitev profesionalne integritete in samospoštovanja ter osebnega zadovoljstva pri delu. Na kratko: gre za to, da vsak dobi konstruktiven odnos do lastnih profesionalnih omejitev. Pri kolegialni refleksiji gre za to, da se pozorno, kritično in z empatijo hitro odzivamo na razmišljanja kolegov, pri čemer naše trenutne delovne naloge ne igrajo nobene vloge. Intervizija lahko postane koristno orodje pri razvoju profesionalne odnosne kompetence.

Pri kolegialni izmenjavi mnenj je najlepše in tudi edino pravilno to, da gradimo na že obstoječem strokovnem znanju in angažiranosti kolegov. Ker so vsi udeleženci pedagoški delavci, dobro poznajo razmere, v katerih delujejo njihove institucije.

 

Skupino, ki se bo srečevala enkrat mesečno (8 x 3 ure), vodi Ana Bogdan Zupančič.
Uvodno srečanje bo v četrtek, 26. septembra, ob 16. uri. Na tem srečanju se boste udeleženci dogovorili, kako in kdaj bodo potekala nadaljnja srečanja.
Skupina sprejme max. 10 udeležencev. (Skupno 24 ur, število točk: 1,5)

Prijava v skupino je preko sistema KATIS! —> Za prijavo kliknite TUKAJ.
Po prejeti prijavi vam bomo poslali račun, ki mora biti poravnan pred prvim srečanjem.

Članek voditeljice intervizijske skupine, Ane Bogdan, o vlogi intervizije pri profesionalnem razvoju učiteljev

Nekaj več o interviziji oz. kolegialni refleksiji na splošno

 

Predavatelji

h

Ana Bogdan Zupančič

Ana Bogdan Zupančič je socialna pedagoginja s srcem, glavo in rokami. Svojo poklicno pot je začela na osnovni šoli, kjer je bila kot izvajalka dodatne strokovne pomoči in svetovalna delavka, zaposlena dobro desetletje. V tem času se je redno strokovno izpopolnjevala in znanje delila na predavanjih/delavnicah za starše in strokovne delavce. Redno je aktivno sodelovala na mednarodnih in nacionalnih kongresih, izobraževanjih, posvetih na področju vzgoje in izobraževanja ter pridobila certifikat Transakcijski analitik – svetovalec, Izvajalec programa za pozitivno samovrednotenje otrok in mladostnikov (Reasoner) in zaključila temeljno Familylabovo usposabljanje. Še danes se aktivno vključuje v izobraževanja iz (skupinske) psihoterapije in psihodrame, zanimajo pa jo tudi celostni preventivni programi, gledališka pedagogika in pomoč z umetnostjo.

Poleg tega da sodeluje s kolegi iz tujih in domačih fakultet, predava in aktivno sodeluje na izobraževanjih doma in v tujini, je tudi članica strokovnih skupin znotraj evropskih in nacionalnih projektov, kar daje njenemu delu še dodatno širino.

Dodatne informacije

Datum:26.09.2024
}Ura:16:00 - 19:00
Lokacija:Po skupnem dogovoru

Prijava v intervizijsko skupino poteka preko sistema KATIS.
Po prejeti prijavi vam bomo poslali račun za plačilo kotizacije, ki mora biti poravnan pred prvim srečanjem.

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca iz VIZ: 220,22€
Prijava v skupino poteka preko sistema KATIS.
Po prejeti prijavi vam bomo poslali račun za plačilo kotizacije, ki mora biti poravnan pred prvim srečanjem.

Prijava na dogodek

Katis INTERVIZIJSKA SKUPINA za pedagoške delavce
Prijava na dogodek