Laboratorij

... za starše

Staršem po Sloveniji ponujamo seminarje, delavnice, predavanja, zaprte skupine in druge oblike srečanj, ki obravnavajo najrazličnejše teme iz družinskega življenja, z ločitvijo in vlogo starih staršev vred. Namenjeni so vsem, ki želijo aktivno prispevati k razvoju družine in so pripravljeni prevzeti odgovornost za prijetno in spodbudno družinsko ozračje. Primerni so tako za starše, ki se spopadajo s težavami v družinskem življenju, kot za tiste, ki želijo še izboljšati, oplemenititi ali obogatiti kakovost odnosov v družini. Ne želimo si ustvariti popolnih staršev, temveč nič več - vendar tudi nič manj - kot dovolj dobre starše!

... za mladostnike

Mladostniki - prednajstniki, najstniki, adolescenti in pubertetniki - so poleg starostnikov najbolj zapostavljena družbena skupina sploh. Zanje organiziramo serijo posebej zasnovanih delavnic, imenovano Moč najstništva, razen tega pa vodimo tudi raznolike skupine zaprtega tipa, kjer lahko mladostnice in mladostniki v zaupljivem okolju predelujejo vsebine in težave, s kakršnimi se spopadajo, od samopoškodbenega vedenja in prehranskih motenj do pomanjkanja samospoštovanja, internetnega nasilja ali spolno-ljubezenskih zagat.

... za šole

Familylab Slovenija nudi pomoč pri podpori učiteljicam in učiteljem pri njihovem profesionalnem in osebnostnem razvoju. Ne želimo oglaševati ali kritizirati, temveč pokazati in posredovati alternative. Naša ponudba je namenjena strokovnim delavkam in delavcem v otroških vrtcih in šolah vseh vrst. Pri tem ne ponujamo metode, temveč opozarjamo na to, da so za kakovost odnosov odgovorni starši/učitelji/odrasli/vodstvo. Da bi sprožili ta proces, ponujamo spodbudne modele mišljenja! Za učiteljice in učitelje nudimo dodatna izobraževanja s poudarkom na:

  • kolegialni refleksiji
  • odnosni kompetenci
  • empatiji in čuječnosti
  • osebnostnem in profesionalnem razvoju
  • individualnem spremljanju in coachingu strokovnega kadra pri izobraževanju
  • razvijanju nove šolske kulture z vodstvi šol in učiteljskimi timi
Po dogovoru z vodstvom ustanove izvajamo predavanja in delavnice tudi za starše vključenih otrok.

... za podjetja

Sodelavci, ki uspešneje lovijo ravnovesje med delom in družino, ki jim je družina vir podpore in navdiha, ne pa stresa, ki prihajajo na delo neobremenjeni s to ali ono družinsko nadlogo, so bolj zdravi, bolj zadovoljni, bolj uspešni - in bolj produktivni. Vodstveniki, ki razvijajo odnosno in socialno kompetentnost, ki se zavedajo svoje moči in odgovornosti za kakovost odnosov v podjetju ali delovnem timu, ki premorejo empatijo ter znajo in zmorejo vzpostavljati osebno avtoriteto, navdajajo svoje podrejene z zaupanjem in pristno motivacijo in tako spodbujajo ustvarjalnost in uspešnost. Vse to se nenazadnje preliva tudi v številke pod črto. Nove razmere zahtevajo nov način mišljenja – novo filozofijo, ki bo družinam prijaznim podjetjem ob vse večjem povpraševanju po visoko kvalificiranih kadrih omogočala stopati naprej korak pred drugimi.