Za podjetja

Demokracija je končno dosegla tako podjetja kot družine in s tem prinesla pripoznanje pomembnosti posameznega človeškega bitja. To od voditeljev zahteva, da vzamejo sebe resno, prav tako pa svoje zaposlene. To pomeni, da morajo uveljavljati načela in vrednote, ki so pogosto v nasprotju s tistimi, v kakršnih so bili vzgojeni.    

Dnevi vsemogočnih in nezmotljivih voditeljev so mimo, podjetja, korporacije in inštitucije potrebujejo lastnike in voditelje, ki so sposobni empatičnega vodenja, ki znajo v sodelavcih uzirati celovita človeška bitja in jih temu primerno voditi in usmerjati, ki premorejo posluh za t.i. mehkejše voditeljske prvine in se ne bojijo konfliktov, ampak so se sposobni soočiti z vsem, kar naplavlja poslovno življenje. Na ta način polno razvijajo vse svoje potenciale; k temu spodbujajo tudi svoje sodelavce, zaposlene in poslovne partnerje, s čimer pomembno določajo kakovost organizacijske klime.

Programi, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, so posebej zasnovani za ciljno skupino voditeljev  in vodilnih menedžerjev v podjetjih, ki si želijo izboljšati svojo odnosno kompetenco, voditeljske veščine ter s tem delovno klimo in medsebojne odnose v podjetju in poslovnem svetu nasploh. Familylabovi programi nastajajo kot plod sodelovanja mednarodnega tima strokovnjakov z različnih področij: coachinga, psihoterapije, supervizije, družinske terapije, pedagogike in mindfulnessa.

Vsakega od v nadaljevanju predstavljenih modulov je mogoče izvajati samostojno, kot posamično izobraževanje, lahko pa jih tudi povežemo v smiselno celoto, ki jo v tem primeru izvajamo kot t.i. Šolo celostnega vodenja. V skladu s potrebami posameznega podjetja ali skupine slušateljev pa vsebine lahko prilagodimo tudi individualnim zahtevam.

Poleg programov za voditelje, v podjetjih izvajamo delavnice za zaposlene, prav tako pa tudi vsa predavanja iz nabora predavanj na starše. Po dogovoru lahko teme prilagodimo potrebam podjetja.

 

Klikni za nabor programov s kratko vsebino.

 

Familylab Slovenija je del mednarodne mreže Familylab Association,  ki deluje na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih po vsem svetu. Vizija in cilj združenja so družine, institucije in družba z manj nasilja, zlorab in zasvojenosti vseh vrst ter promocija in proliferacija četverih temeljnih vrednot: enakovrednosti, odgovornosti, integritete in avtentičnosti. Prizadevamo si za družbo zrelih in odgovornih posameznikov, ki se konfliktov ne bojijo, temveč skoznje rastejo in se razvijajo ter s tem vseskozi krepijo svojo odnosno kompetenco – dandanes temeljno veščino za uspešno in trajnostno usmerjeno vodenje. Združenje sodeluje v javnih razpravah in razvoju politik, njen cilj pa je ustvarjanje optimalnega okolja za vzajemno učenje.

Jesper Juul, ustanovitelj projekta Familylab, ki ga je eden največjih nemških časnikov Die Zeit označil za »enega vodilnih razsvetljevalcev, mislecev in vizionarjev«, je bil med drugim tudi soustanovitelj Kemplerjevega inštituta (največjega in najstarejšega evropskega središča za izobraževanje družinskih terapevtov, supervizorjev, svetovalcev in vodilnih kadrov), katerega je med letoma 1997 in 2004 tudi vodil.