Novi vodja – avtoriteta z integriteto

Časi avtoritarnega vodenja so mimo – tako v družinah kot v podjetjih.


Menedžerje zaznamujeta njihovo poreklo in vzgoja, ti pa podjetju ali oddelku dajo svoj pečat. Voditelj s svojim odnosom določa, kako deluje celotna skupina.

Pri nas v Evropi ima avtoritarno vodenje dolgo tradicijo in ga pogosto še danes izvajajo, čeprav je večini ljudi vsekakor jasno, da to ni najvišja modrost. Mnogi menedžerji so sicer izredno strokovno kompetentni, ne pa tudi vodstveno. Za zadnje je potrebno več kot samo golo strokovno znanje. Kdor hoče voditi, mora veliko vedeti tudi o človeških odnosih in vedenju. Prav te socialne sposobnosti pa mnogim voditeljem manjkajo, tudi zasebno. Veliko moških ima doma težave z vzpostavljanjem pravega odnosa z ženo in otroki.

Če se hočejo menedžerji posloviti od tradicionalnega pojmovanja vodenja, se morajo naučiti, kako vzpostaviti naravno avtoriteto. Za to sta potrebni predvsem socialna kompetentnost in sposobnost empatije ter dar za hitro vzpostavljanje odnosa z drugimi, zaupanje drugim in sprejemanje kritike.

Profesionalna odnosna kompetenca je zmožnost vodstvenega delavca, da vidi vsakega sodelavca takega, kakršen je, in prilagodi svoje vedenje, ne da bi se pri tem odpovedal vodenju. Vključuje zmožnost biti avtentičen v odnosu z drugimi. Svojo odnosno kompetenco lahko razvijamo samo tako, da nenehno raziskujemo, upoštevamo in vključujemo vzorce razmišljanja in delovanja, ki ovirajo in onemogočajo učinkovito udejanjanje našega poklicnega poslanstva in polno izkoriščanje naših potencialov v odnosu do drugih.

 

Udeleženci imajo skozi usposabljanje vseskozi vlogo sodelujočega partnerja, kar pomeni, da so vseskozi dejavni soustvarjalci procesne dinamike, ki je temelj za učinkovito integracijo in introjekcijo vsebinskih prvin.

Program usposabljanja vodstvenih delavcev sestoji iz treh osemurnih seminarjev, ki se vsak zase lotevajo pomembnih poglavij strokovne in osebne rasti posameznika:

  • Od vloge do odnosa – razvoj odnosne kompetence;
  • Voditelj kot zgled – osebni in strokovni razvoj na delovnem mestu;
  • Dialog in reševanje konfliktov – vzpostavljanje in ohranjanje sodelovalnega procesa

Na delavnicah bomo iskali odgovore na vprašanja: kako razvijam in uporabljam notranje, osebne vire in spretnosti v svojem poklicu, na delovnem mestu; kako v stiku z drugim ostanem osredotočen na tukaj in zdaj ter ohranjam pozornost; zakaj se mi to ne posreči ipd. Razjasnili bomo pomembne razlike med samozaupanjem, samospoštovanjem in samozavestjo ter osvetlili posameznikove eksistencialne preživetvene strategije.

 

Delavnica je namenjena vodilnim delavcem v podjetjih in finančnih ustanovah ter zaposlenim. Primerna je za skupino do 25 udeležencev. Izmenjaje si bodo sledili teoretični predavateljski vložki in vaje v skupinah.

 

Za kakršnakoli vprašanja, dileme ali posvet smo vam na voljo tudi na 031 649 749 (Ivana Gradišnik) in 040 490 049 (Ksenija Zor), ali pa pišite na info@familylab.si.

 

O vodji delavnice Darji Barborič Vesel:

Darja

Univ. diplomirana socialna pedagoginja z večletnimi izkušnjami z vodenjem zaposlenih, oblikovanjem delovnih timov in na delovnih področjih v socialnem varstvu. Mentorica treningov socialnih veščin, mladinskih delavnic in skupin za starše, ki iščejo pot do kvalitetnejših odnosov v družini. Predavateljica, ki pokriva raznovrstne tematike, vse skozi prizmo boljšega zavedanja o pomenu odnosov med posamezniki in razreševanja konfliktih situacij. Je tudi izvajalka izobraževanj za pedagoške in druge kolektive s področja odnosov in vzpostavljanja avtoritete. Voditeljica seminarjev in predavanj Familylab Slovenija za vse ciljne skupine: starše, strokovne delavce, otroke in mladostnike.