Osebne vrednote v podjetju

Dandanes očetje in matere vlagajo več časa v družino. Naša družba to potrebuje – in od tega imajo korist tudi podjetja. Norveški znanstveniki so odkrili, da so sodelavci z urejeno družino bolj učinkoviti, stabilni in zvesti. Obstajajo oprijemljivi gospodarski razlogi, zakaj bi podjetja morala poskrbeti za družine. Raziskovalci so na primer izračunali, da ločitev v družini, v kateri sta oba starša zaposlena, udeleženima podjetjema povzroči okrog 126.000 evrov stroškov. Nastanejo zaradi dejavnikov, kot je slabša storilnost in pogostejša odsotnost. Pogled, da družine predstavljajo neke vrste konkurenco delu, je preživet. Podjetja morajo torej sprejeti odgovornost in poskrbeti tudi za družine sodelavcev.

Pri iskanju ravnovesja med našim poslovnim delovanjem in prostim časom ne gre le za preprosto mešetarjenje z enotami časa in energije. Odločilna je kakovost medosebnih odnosov, povezovanje v timu in sodelovanje, saj smo za vzdušje med sodelavci in klimo v podjetju poleg vodilnih in vodstvenih delavcev soodgovorni vsi zaposleni. Pogosto se zato znajdemo v neskladju med prilagodljivostjo različnim pričakovanjem in situacijam ter našo individualnostjo, našimi osebnimi vrednotami.

 

VSEBINA DELAVNICE

Upoštevanje individualnih osebnih vrednot (omogoča razvoj osebne in družbene odgovornosti) in njihova preslikava v delovno okolje:

 

  1. Vzpostavljanje enakovrednosti dostojanstva
  2. Upoštevanje in skrb za integriteto
  3. Avtentičnost in sposobnost, da se avtentično izrazimo
  4. Prevzemanje osebne in družbene odgovornosti

 

Ne glede na to, ali govorimo o posamezniku, podjetju, družini, družbi – sami spremenimo lahko le sebe oziroma vrednote, po katerih ravnamo. Potrebujemo vrednote, ki bodo povezovale čustva in vedenje – tako se bomo počutili varnejši in bomo z drugimi lažje sodelovali.

 

O vodji delavnice Aniti Arnuš:

 

Je univ. dipl. socialna delavka, zaposlena v marketingu večje korporacije. Svoje socialne kompetence uporablja pri delu s sodelavci, zunanjimi partnerji in seveda v krogu najbližjih. Za podjetja pripravlja seminarje z delavnicami in svetovanja, predvsem na temo usklajevanja dela in družine, osebnih vrednot, odgovornosti v podjetjih in odnosne kompetence.

 

 

Delavnico izvedemo v petih urah. Izvedba je možna tako na sedežu podjetja, kot v prostorih Familylab Slovenija, na Zaloški ulici 54, v Ljubljani.

 

Prijave in dodatne informacije na info@familylab.si

Na voljo smo vam tudi na tel. št. 031 649 749 (Ivana Gradišnik), vsak delavnik od 9h do 14h.

 

Preberi članek: Postanite odgovorni za podjetje in svojo kariero (Finance, 9. 3. 2015)