Kaznovati ali ne – to je zdaj vprašanje (Katja R. Nikitovič)

Predavanju na pot …

Pedagoška teorija in praksa nam dokazujeta, da ne z avtoritarno ne s permisivno vzgojo nismo vzgojno uspešni. Otroci potrebujejo določeno mero frustracij in zahtev, odrasli pa jim moramo biti zgled, kako te frustracije prenesti. Avtokratični stil vodenja, kjer moč starša izhaja iz vloge, vodi v pretirano poslušnost in nesamostojnost otrok. Anarhični stil vodenja pa na drugi strani pomeni preveliko odgovornost za otroka. Skupno življenje je eksperiment, otroci pa potrebujejo dovolj dobre starše.

Zgled je edina vzgojna metoda, ki zares deluje, žal pa vse preveč upov polagamo v nagrade in kazni. Pomemben je odnos, skozi njega lahko vplivamo na otroka. Starši in odrasli moramo težiti k vzpostavljanju osebne avtoritete, ki ne temelji na moči, ampak na tem, kdo smo. V pomoč pa nam je lahko osebna govorica.

Odgovornost za kakovost razmerja je vedno na strani staršev oziroma odraslih. Je pa v odnosih stalno prisoten konflikt med integriteto in sodelovanjem. Otroci potrebujejo naše vodstvo, temeljna vrednota pri tem je enakovrednost. Potrebujejo tudi meje. Poleg postavljanja meja otrokom, je temeljnega pomena postavljanje osebnih meja, ravno tako pa upoštevanje meja otrok, ki jih v vzgoji pogosto prestopamo. Otrokom moramo znati reči tudi »Ne«. Potrebna sta hkratna prijaznost in odločnost, postavljanje meja in ohranjanje čustvene povezanosti.

V vzgoji je potrebna doslednost, ne pa togost. Najpomembnejše je otroka uzreti takšnega kot je. Samospoštovanje se razvija v odnosu, celo življenje in nas ščiti pred travmami. Pomanjkanje samospoštovanja prinaša bolečine ljudem in njihovim razmerjem. Povzroča ogromno odvisnosti, občutkov krivde in slabe vesti.


Objavljeno besedilo je grob vsebinski okvir predavanja, ki ga izvaja Katja Rovšek Nikitovič. Toda prebrano seveda nikoli ne odraža povsem doživetja in izkustva, ki ga daje dejanska udeležba na dogodku, kjer bolj razdelano vsebino , obogateno z mnogimi primeri in zgledi, sprejemate tudi z ostalimi čuti, predvsem pa lahko postavljate vprašanja in sodelujete v vsakokratnem dialogu, ki se sproži med navzočimi. Zato vabljeni na predavanje!