Kaznovati ali ne – to je zdaj vprašanje (Ana Bogdan Zupančič)

Predavanju na pot …

a to vprašanje obstajajo različni, tudi nasprotujoči si odgovori in recepti, celo ideje različnih kazni. Sistem kaznovanja temelji na principu »korenček – palica«, ki spodbuja poslušnost, pridnost, kot nasprotje osebni odgovornosti. Kako pa bomo spodbujali osebno odgovornost, če ne z discipliniranjem in ali ni naloga staršev socializacija otroka za različne vloge v družbi? S fokusom, ki bo tokrat predvsem na nas, starših, bomo razmišljali in spoznavali, kako lahko z avtentičnimi odzivi vodimo, vzgajamo brez kaznovanja in s tem spodbujamo razvoj zdravega samospoštovanja pri otrocih. Samospoštovanje bomo povezali z osebno integriteto, ki je večdelni koncept, nanaša pa se na celovitost in nedotakljivost našega telesnega in psihičnega obstoja. Bolj ko z neustreznimi vzgojnimi pristopi »poškodujemo« osebno integriteto, bolj prispevamo k razvoju infantilne krivde in sramu, ki onemogočata zdrav občutek samospoštovanja.

Starši imamo nad otroki moč, ki se jo lahko naučimo odgovorno uporabljati, kar pomeni, da se v konfliktih med starševsko in otrokovo osebno odgovornostjo zavedamo, da je proces včasih pomembnejši od vsebine in da smo starši tisti, ki smo odgovorni za kakovost interakcije, odnosa.

Upoštevajoč najnovejša spoznanja razvojne psihologije, da so otroci že od rojstva socialno kompetentni, in da sodelujejo na tak ali drugačen način, bomo razpravljali o omejitvah in pomanjkljivostih kaznovanja oz. nagrajevanja. S prevzemanjem popolne odgovornosti za kvaliteto odnosa z otroki, bomo ovrednotili pomembnost zgleda in avtentičnih odzivov staršev, vključno z vprašanjem, kako reči ne.

Vse omenjene koncepte in pojme bomo podkrepili s konkretnimi primeri iz prakse in se ustavili tudi ob kakšnem vašem vprašanju.


 

Objavljeno besedilo je grob vsebinski okvir predavanja, ki ga izvaja Ana Bogdan Zupančič. Toda prebrano seveda nikoli ne odraža povsem doživetja in izkustva, ki ga daje dejanska udeležba na dogodku, kjer bolj razdelano vsebino, obogateno z mnogimi primeri in zgledi, sprejemate tudi z ostalimi čuti, predvsem pa lahko postavljate vprašanja in sodelujete v vsakokratnem dialogu, ki se sproži med navzočimi. Zato vabljeni na predavanje!

 

Priporočena literatura:

Juul, J. (2015). Kompetentni otrok. Radovljica: Didakta
Juul, J. in Jensen, H. (2015). Od poslušnosti k odgovornosti. Radovljica: Didakta
Juul, J. (2008). To sem jaz! Kdo si pa ti?. Radovljica: Didakta