Klub golih pesti – kako razumeti agresivnost … (Ursula Obreza)

Soočamo se s situacijo, ko agresivnost postaja problematična. Enostavno nočemo agresivnosti. Besedi pripisujemo negativno konotacijo in jo zamenjujemo z agresijo in nasiljem, katerih namen je prizadeti ali raniti. V resnici pa agresivnost predstavlja veliko več. Omogoča aktivni pristop k okolju (izvor besede: aggredi = približevati se, pristopiti). Ima namreč tudi pozitiven izraz in je povezana s samoohranitvijo in samopotrjevanjem. Otrok se ravno zaradi agresivnosti lahko postavi zase, uveljavi svojo voljo in razvija samostojnost. Kadar lahko sprejmemo samo veselje, prijaznost, naklonjenost ipd., vse ostalo pa je nedobrodošlo, je to nevarno za duševno zdravje in samospoštovanje posameznika. Veliko dvoletnikov v določenih trenutkih grize ali tepe druge. To je običajno. Ko pa se odrasli bojimo otrokove agresivnosti in hočemo zgolj »pridne« otroke, pa imamo razlog za skrb. Želimo, da otroci razvijejo asertivno agresivnost, ki jim bo v prihodnosti pomagala postaviti se za lastno integriteto, varovati osebne meje, tekmovati, napredovati in slediti svojim ciljem.

Vedno se moramo vprašati, zakaj otrok nekaj počne in mu postaviti bistveno vprašanje: kaj hočeš od mene? Agresivno vedenje otroka je zgolj simptom. Boljši kot je odnos med mano in otrokom, toliko prej bo prišlo do sprememb vedenja.


Objavljeno besedilo je grob vsebinski okvir predavanja, ki ga izvaja Ursula Obreza. Toda prebrano seveda nikoli ne odraža povsem doživetja in izkustva, ki ga daje dejanska udeležba na dogodku, kjer bolj razdelano vsebino , obogateno z mnogimi primeri in zgledi, sprejemate tudi z ostalimi čuti, predvsem pa lahko postavljate vprašanja in sodelujete v vsakokratnem dialogu, ki se sproži med navzočimi. Zato vabljeni na predavanje!

 

Priporočena literatura:

Jesper Juul: Agresivnost – nov in nevaren tabu (MK, 2017)