Kompetentnost predšolskega otroka

(oz. kako se starši in otroci spoznavajo)

 

  • Umetnost interakcije: vsebina in proces
  • Konflikt med sodelovanjem in integriteto
  • Iskanje ravnovesja med individualnostjo in prilagajanjem
  • Samozavest in samospoštovanje
  • Raznolikost staršev je za otroke pomembna!
  • Otroci potrebujejo starše, ki vajeti držijo v rokah

Osnovna ideja seminarja je seznaniti vas z nekaterimi temeljnimi pojmi, ki opisujejo tisto, kar se vsakodnevno dogaja v družinah. Družine se med seboj razlikujejo, tako po obliki in sestavi kot po temah, ki so na dnevnem redu, pa vendar so eksistencialni procesi v vseh vedno enaki. V našem seminarju postavljamo v ospredje prav te procese, pri katerih gre za rast, razvoj in dobro počutje vsakega posameznega družinskega člana. Za to, da bi skupaj zaživeli kot par, kot družina, danes namreč ni več niti družbene niti moralne potrebe, temveč je to naša svobodna emocionalna in eksistencialna izbira.

Partnerja imata, vsak zase in oba skupaj, nalogo, da ustvarita družino, v kateri se bodo vsi družinski člani počutili dobro in se optimalno razvijali. Preizkušenega recepta, kako naj bi to storili – glede na nove razmere in stanje v družbi – ni. Dejansko ste starši v pravem pomenu besede pionirji, in nihče od nas ne ve, kako se bo to potovanje končalo. Vsekakor pa se bomo pri Familylabu Slovenija potrudili, da vam bomo posredovali vse svoje najpomembnejše izkušnje in vedenje, tako da bo to vaše in naše potovanje čim bolj plodno in razvojno spodbudno.

Biti srečen ni nobena umetnost. Mnogo večja umetnost je, da vemo, kaj lahko storimo, če nam sreča kdaj obrne hrbet.