Konflikti v družini – gibalo razvoja

Seminar za starše, ki so siti nenehnih, včasih tudi agresivnih prepirov med otroki. Pa tudi za starše, ki imajo občutek, da se vsak pogovor z otrokom konča s kričanjem, jokom ali/in treskanjem vrat.

Družino opredeljujejo odnosi, ki potekajo med družinskimi člani. Družine ne sestavlja število oseb, sestavljajo jo procesi med njimi. Družina je to, kar se dogaja med družinskimi člani. Če konflikt razumemo kot situacijo, kjer vsaj dva človeka hočeta različne stvari, lahko sklepamo, da zasedajo konflikti najmanj polovico celotnega časa, ki ga skupaj preživijo starši in otroci.

Konfliktov se pogosto bojimo, saj imajo predznak nečesa slabega. Kot da bi bili pokazatelj težav v razmerjih. V resnici pa so le pokazatelj naše različnosti, ki je tako ali tako dejstvo. Težavnost konfliktov tako ni v njihovem obstoju, temveč v njihovem reševanju. Ko se znajdemo v konfliktu, pogosto ne znamo drugače, kot da zlorabljamo svojo moč.

Za kakovostno življenje v družini moramo ugotoviti, kako se lahko odzovemo na konflikt, ne da bi naša dejanja temeljila na zlorabi moči. Če nekoliko poenostavimo, to pomeni, da povemo, kar zares mislimo, oziroma si vzamemo čas za razmislek, kadar smo v dvomih.

Med ljudmi obstajata dve temeljni vrsti bližine: bližina, ki se poraja iz privlačnosti, stika, razumevanja, in bližina, ki se poraja iz trenja. Saj še vemo, kako trenje proizvaja toploto, kajne? V odnosih sta obe vrsti bližine pomembni in potrebni. Opredeljujeta nas v naši individualnosti, enkratnosti ter v skupnih željah in blizkosti.

Pri vsakem razreševanju konfliktov je ključno, kako razreševanje poteka. Kakšna je rešitev na koncu, ni tako bistveno. Pogosto je največja korist konflikta ravno v tem, da odkrijemo svoj odnos do potreb, pričakovanj, stališč drugega – in ne to, kakšno rešitev najdemo oz. kaj sklenemo. Zelo pomembno pa je, na kakšen način bo do tega prišlo, kakšen bo proces, kakšna bo ”melodija”. Zato je pri razreševanju konfliktov nujno upoštevati temeljne vrednote in načela: enakovrednost, spoštovanje integritete, odgovornost in avtentičnost.