Od para do družine

Seminar za bodoče/sveže starše
V psihičnem in eksistencialnem smislu je družina ustvarjena, ko se dva odrasla zaljubita in skleneta zaživeti skupaj. Ko dobita prvega otroka (in morda naslednje), družina raste. V vsakdanjem govoru uporabljamo termin drugače. Ponavadi ločujemo med (zakonskim) parom in družino. Na tem seminarju se bomo torej dotaknili nekaterih ključnih točk, ki so bistvenega pomena za par, ki prehaja v družino.Vsak par ima za priprave na to transformacijo na voljo približno 9 mesecev. A v resnici je dojenček družinski član že od trenutka, ko se odločite, da boste poskušali zanositi. Ko je nosečnost dejstvo, postane dojenček zelo dominanten družinski član. A enako velja tudi za pare, ki imajo težave z oploditvijo in utegnejo preživljati dolgotrajne procese umetnega oplojevanja, hormonov in vsega, kar sodi zraven. Dojenček, ki živi v predstavah, zaseda veliko prostora in pozornosti tako bodočega očeta kot matere.Na seminarju se bomo dotaknili nekaterih pomembnih reči, ki jih lahko naredite bodisi kot posameznik bodisi kot par za to, da bi bil ta prehod čim uspešnejši. Popeljali vas bomo tudi skozi serijo vaj. Nekatere izmed njih lahko delate tudi doma bodisi sami bodisi v paru. Nekatere bomo naredili tu skupaj, spet druge bodo bolj za domačo nalogo.