Za vzgojno-izobraževalne in socialno-varstvene ustanove

Nova doba odgovornosti pomeni konec dualistične miselnosti, ko učitelji in starši stojijo vsak na svojem bregu, otroke vmes pa odnašajo brzice. Skrajni čas je za spremembe!

 

I. “ŠOLA ZA STARŠE” V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH

V šolah in vrtcih ter sorodnih vzgojno-varstvenih ustanovah izvajamo vsebinsko raznolika predavanja, namenjena staršem učencev in dijakov.  Ustanove jih običajno organizirajo v okviru t. i. ”šole za starše”

Nekateri izmed naslovov, ki jih največkrat izvajamo:

Starševsko vodstvo in postavljanje mej: 

 • Starševsko vodstvo in moč osebne avtoritete
 • Pomagajmo otroku razviti zdravo samospoštovanje
 • Discipliniranje, kazni in nagrade ter kaj ima s tem samospoštovanje
 • Kako rečeš “ne” brez slabe vesti
 • Spoštljivo in učinkovito postavljanje mej
 • Občutljivi in zahtevni otroci
 • Otroci z močno voljo ali avtonomni otroci 

Konflikti in agresivnost: 

 • Trma – problem ali razvojni korak?
 • Otroci in agresivnost – kako jo razumeti in kako ukrepati?
 • Konflikti v družini – gibalo razvoja
 • Nesoglasja in različnost v vzgoji kot priložnost za rast
 • Kako izboljšati odnose med sorojenci
 • Vpliv igre na izražanje in obvladovanje agresivnosti 

O najstništvu in najstnikih:  

 • Živeti z najstnikom
 • Prosti čas najstnikov – dileme in konflikti
 • Kaj dogaja!? (predavanje, namenjeno najstnikom)
 • Dotakni se me virtualno (o internetnem nasilju) 

Šola in izobraževanje: 

 Skrb staršev zase:  

 • Ne zmorem več – starši morajo znati poskrbeti tudi zase
 • Midva, partnerja in starša
 • Kdo sem in kako vzgajam? 

Razno:   

Naslove in tematike predavanj pripravimo tudi posebej po dogovoru, glede na želje in potrebe posamične ustanove. Predavanje praviloma traja uro in pol, sledi čas za vprašanja iz občinstva. 

Cena: 390 € + DDV
(+ morebitni potni stroški) 

Cena ob naročilu treh ali več predavanj: 310 € + DDV
(+ morebitni potni stroški) 


II. PREDAVANJA IN SEMINARJI ZA STROKOVNE DELAVCE / PEDAGOŠKE KOLEKTIVE

Ni ga sistema, pa naj bo družinski ali šolski, kjer bi lahko otrokom šlo v eksistencialnem smislu bolje, kot gre v tem sistemu odraslim. Že samo to bi moral biti dovolj dober razlog, da bolje poskrbimo za tiste, ki skrbijo za naše otroke, za učiteljice, učitelje, vzgojiteljice in vzgojitelje, nenazadnje pa tudi starše. Naj torej ponovim, ker je zares pomembno: če hočemo, da našim otrokom gre in se godi v šoli bolje, potem moramo najprej bolje poskrbeti za učiteljice in učitelje.

Nekatere od vsebin in tematik, o katerih največkrat predavamo v šolah in vrtcih in so namenjene izobraževanju in usposabljanju pedagoških kolektivov oz. strokovnih delavcev: 


ODNOSI 
(do učencev, med učitelji ter med starši in šolo) 

NASILJE IN AGRESIVNOST med učenci/dijaki 

MOTIVACIJA, AVTONOMIJA in AVTORITETA  


Če v kolektivu potrebujete obravnavo kakšne druge teme, prosim, pišite na info@familylab.si.
Naslov, vsebino in časovnico pripravimo posebej za vsako ustanovo po dogovoru, glede na želje, možnosti, potrebe.
Predavanja in triurni seminarji so ponavadi pretežno teoretske narave, daljši seminarji vključujejo tudi delavnice. 
Seminarje največkrat izvajamo v modulih po 4 šolske ure, pogosto v obsegu dveh modulov, speljanih bodisi na isti dan (sobota) ali v dveh popoldnevih (med tednom). 

 


III. INTERVIZIJSKE SKUPINE za pedagoške delavce

Intervizija med kolegi – za konstruktiven odnos do lastnih profesionalnih meja!

Z intervizijo med kolegi kot metodo v strokovnem razvoju pedagoških delavcev imamo zelo dobre izkušnje. Za razliko od supervizije, ki po definiciji temelji na uradnih in realnih razlikah med udeleženci glede njihovih kompetenc in vloge, ki jo imajo v superviziji, pri interviziji oz. kolegialni refleksiji poskušamo razviti take oblike skupinskih pogovorov, ki potekajo med načeloma povsem enakopravnimi kolegi. S tem pojmom torej označujemo strukturirano delovno situacijo med kolegi, ki so po izobrazbi, izkušnjah in kompetencah praviloma enakopravni.

Daljnosežni cilji kolegialne refleksije so izboljšanje strokovne ravni udeležencev, spodbujanje kolegialnosti, krepitev profesionalnega samospoštovanja in osebnega zadovoljstva pri delu. Na kratko: gre za to, da vsak dobi konstruktiven odnos do lastnih profesionalnih omejitev.

Pri kolegialni refleksiji gre za to, da se pozorno, kritično in z empatijo hitro odzivamo na razmišljanja kolegov, pri čemer naše trenutne delovne naloge ne igrajo nobene vloge. Intervizija lahko postane koristno orodje pri razvoju profesionalne odnosne kompetence.

Pri kolegialni izmenjavi mnenj je najlepše in tudi edino pravilno to, da gradimo na že obstoječem strokovnem znanju in angažiranosti kolegov. Ker so udeleženci sodelavci, dobro poznajo razmere, v katerih deluje njihova institucija, pa tudi njene cilje, strokovna znanja in značaj kolegic in kolegov ter otroke, učence oziroma dijake, ki obiskujejo ustanovo. Seveda vse te vire uporabljamo tudi v strukturiranem srečanju.


Intervizijske skupine vodijo Familylabove sodelavke, ki tudi same delujejo in so zaposlene v šolskem sistemu:

Darja Barborič Vesel, Maja Petričič Štritof, Nina Babič, Bojana Resanović, Ana Bogdan Zupančič.


Način vpeljave, trajanje in obseg intervizijske skupine na šoli ali v vrtcu prilagajamo okoliščinam in razmeram v ustanovi.

Dolgoročni cilj je člane skupine postopoma naučiti “samooskrbe” na tem področju – torej naučiti jih, kako produktivno in konstruktivno voditi strokovno intervizijsko skupino. 

Za dodatne informacije pišite na info@familylab.si ali pokličite 031 649 749 (Ivana Gradišnik).

 

Intervizijske skupine tipa “za izven”

Organiziramo pa tudi intervizijske skupine za posameznike z različnih vrtcev in šol
Te skupine so zaprtega tipa in namenjene individualnim udeležencem.
Število udeležencev je omejeno.

Trenutno je razpisana intervizijska skupina v Ljubljani:

KDO SKRBI ZA TISTE, KI SKRBIJO ZA DRUGE?

Termini srečanj: 16., 23. in 30. marec 2020, od 18h do 20h

Voditeljica: Darja B. Vesel

Podrobnosti najdete tule.


Vsa predavanja, seminarje in delavnice izvajajo naše certificirane sodelavke, usposobljene pri Jesperju Juulu oz. v okviru Familylabovega temeljnega usposabljanja. Vsem je zagotovljena redna supervizija, kakor tudi udeležba na rednih mesečnih intervizijah.

Za vse dodatne informacije o posamičnih programih in vsebinah oziroma za svetovanje smo vam na voljo na 031 649 749 (Ivana Gradišnik) ali prek elektronske pošte (info@familylab.si).