Ciklus UČITELJ KOT VODITELJ

Program za učiteljice in učitelje, ki želijo prevzeti vajeti v razredu in v skladu s svojo etiko uresničevati voditeljsko vlogo, kakršno učenci od njih potrebujejo.

V predavanja in delavnice boste vpeljani z igrami vlog, s katerimi bosta predavateljici ponazorili živo šolsko dogajanje.

Sklop sedmih delavnic zajema obsežno področje učiteljevega pedagoškega dela, ki se nanaša na odnos UČITELJ – UČENEC, se pa lahko pridobljena spoznanja uporabljajo tudi v drugih profesionalnih in osebnih odnosih. Vsaka tema je obravnavana celovito; teoretično in praktično.

Za kolektiv izvedeta predavateljici celoten sklop, lahko pa izberete tudi posamične teme, vendar priporočamo najmanj tri, saj je le tako izobraževanje dovolj poglobljeno in celovito.

 

VSEBINA DELAVNIC:

1. Vzpostaviti stik – imeti srce na pravem mestu

 • Tudi profesionalno je lahko osebno
 • Čustva in občutki gradijo odnose
 • Osebne izjave imajo večjo moč
 • Z izgubo stika otrok izgubi sebe

2. Odnosna kompetenca – ali je učitelj v naši družbi edini, ki ni odgovoren za to, kar prodaja?

 • Otrok je vreden takšen, kakršen je
 • Za individualno obliko skrbi zadošča že minuta
 • Učiteljeva odgovornost naj ostane pri učitelju
 • Navezanost prebuja in omogoča sočutje

3. Osebna govorica – ko spregovorijo moje misli, želje in čustva, dobijo prostor tudi tvoje misli, želje in čustva

 • Govorec / učitelj je v odnosu jasen in navzoč
 • Sogovornik / učenec je priznan in njegov osebni odziv je spodbujen
 • Občutja drugega niso prizadeta, njegove želje in potrebe niso deležne ocenjevanja
 • »Ne« je treba reči takrat, kadar tako tudi mislimo

4. Konflikt – darilo z bodico

 • Ali smo odrasli sposobni in pripravljeni sprejeti in varovati otrokovo integriteto?
 • Otroci potrebujejo odrasle, ki jih lahko naučijo, kako naj v odnosu z drugimi poskrbijo zase
 • Kadar pride do destruktivnega konflikta, je potrebna sprememba
 • Ključna je spretnost reševanja konfliktov in ne izogibanje le-tem

5. Avtentičnost – čeprav resnica včasih boli

 • Kako biti avtentičen do sebe in svojih občutkov?
 • Včasih je laže igrati vlogo
 • Ko se pojavi dvom, je možnih več načinov ravnanja
 • Kako najti gotovost v sebi in razviti osebno avtoriteto?

6. Pohvala, priznanje – da se bomo počutili vredne in varne

 • Kaj krepi pohvala?
 • Kako, zakaj in komu izreči priznanje?
 • Kako sprejeti pohvalo?
 • Je “samopohvala – cena mala”?

7. Postavljanje mej – prepoznavanje razlike med JAZ in TI

 • Komu jih postavljati in čemu?
 • O mejah, ki jih postavljamo osebno
 • Je sebično ščititi svoje lastne potrebe in želje?
 • Prizadenejo besede, ne čustva

 

INFORMACIJE O POTEKU, KOTIZACIJI IN PRIJAVAH

Trajanje posamezne delavnice: 3 ure

Po opravljenem seminarju prejmete potrdilo o udeležbi, ki velja kot dokazilo za priznanje ustrezne točke za potrebe postopka za napredovanje v naziv.

KOTIZACIJA:

2.310 € + DDV + potni stroški
za celoten sklop sedmih delavnic

1.050 € + DDV + potni stroški
za sklop treh delavnic, ki jih izberete sami

390 € + DDV + potni stroški
za posamično delavnico, ki jo lahko dodate izbranemu sklopu treh

 

Delavnice vodita Alda Stojanović in Nataša Novak Mulej.

Naročila in dodatne informacije na info@familylab.si

Na voljo smo vam tudi na tel. št. 031 649 749, vsak delavnik od 9h do 14h.