Dialog s starši – vzpostavljanje in ohranjanje sodelovalnega odnosa

Predavanje ali seminar z delavnico za strokovne delavce v šolah in vrtcih

Kratek oris vsebine seminarja:

  • Dialog – začetek – razvoj – zaključek
  • Razumevanje temeljnih prvin dialoga: odgovornost in moč
  • Ohranjanje razmerja med vsebino in procesom
  • Zmožnost ostati v stiku in držati se t.i. »dogovora«
  • Kako vnesemo v dialog vrednote enakovrednosti, spoštovanja, zaupanja in odkritosti?
  • Težavni dialog
  • Možnosti za dialog v konfliktu in ob različnih pogledih oz. prepričanjih
  • Razumevanje otrokovih težav skozi odnosno perspektivo