Dialog s starši

Vzpostavljanje in ohranjanje sodelovalnega odnosa s starši

Familylabov dvodnevni seminar za učitelje, vzgojitelje, pedagoge in druge strokovne delavce, ki delajo z otroki in/ali družinami.
http://www.dreamstime.com/stock-photo-man-woman-dialog-image985570»Pogovor – dialog – lahko opišemo kot potovanje dveh ljudi, ki ga zaznamujejo jezik, vprašanja in odgovori, previdno, obojestransko preskušanje. Pogovor je pogosto zelo dolgo potovanje proti zelo oddaljenemu cilju – neznani resnici.«
Johannes Slok
Statistike kažejo, da se od 50 – 75% pomembnih in potrebnih pogovorov med starši in strokovnjaki, ki delajo z njihovimi otroki, izjalovi. Kje so vzroki za to, kako jih odpraviti in kako sploh voditi pomenljiv in za obe strani zadovoljujoč dialog?
Seminar je namenjen strokovnim delavcem, ki bi se radi izurili v komunikacijskih veščinah, potrebnih za vzpostavljanje konstruktivnega dialoga s starši svojih učencev ali klientov.

Vsebina:

  • Dialog – začetek – razvoj – zaključek
  • Razumevanje temeljnih prvin dialoga: odgovornost in moč
  • Ohranjanje razmerja med vsebino in procesom
  • Zmožnost ostati v stiku in držati se t.i. »dogovora«
  • Kako vnesemo v dialog vrednote enakovrednosti, spoštovanja, zaupanja in odkritosti?
  • Težavni dialog
  • Možnosti za dialog v konfliktu in ob različnih pogledih oz. prepričanjih
  • Razumevanje otrokovih težav skozi odnosno perspektivo
  • Praktične vaje ob vsakem od vsebinskih sklopov

Seminar bo potekal v obliki delavnice. V okviru vaj se bodo udeleženci urili v veščinah, povezanih s tematiko.

 

Seminar obsega 16 pedagoških ur, ki jih izvedemo v dveh dneh. Po opravljenem seminarju prejmete potrdilo o udeležbi, ki velja kot dokazilo za priznanje ustrezne točke za potrebe postopka za napredovanje v naziv.

URNIK:
Prvi dan: od 14h do 18:30
Drugi dan: od 9h do 19h (z enournim odmorom za kosilo)

KOTIZACIJA ZA KOLEKTIV:
po dogovoru

Cena vključuje udeležnino, gradivo, v primeru izvedbe v Familylabovih prostorih pa bo poskrbljeno tudi za pijačo in prigrizek.

KOTIZACIJA ZA POSAMEZNIKE (v odprtem terminu):
240 € + DDV


Seminar vodi Darja Barborič Vesel, univ. dipl. soc. ped.

Prijave in dodatne informacije na info@familylab.si

Na voljo smo vam tudi na tel. št. 031 649 749, vsak delavnik od 9h do 14h.