KO OTROCI PODIVJAJO – agresivno in nasilno vedenje otrok (seminar za strokovne delavce in starše)

Predavanje z delavnico, namenjeno strokovnim delavcem in drugim odraslim, ki jih zanima, kaj se dogaja v otrocih, ki kažejo agresivno in nasilno vedenje

Agresivno in nasilno vedenje ima svojo funkcijo. Lahko je simptom globlje stiske, bolečine, stresa oziroma deluje kot prilagoditev, ki jo otrok razvije ob soočanju s svetom, ki ga obdaja. Obenem določena stopnja tako agresivnega kot nasilnega ravnanja korenini v genski oz. biološki zasnovi človeka. Odrasli imamo ob ob agresivnem in nasilnem vedenju otrok tudi sami globoke občutke neugodja, zaskrbljenosti, tudi strahu. Iz različnih vzrokov želimo omenjena vedenja otrok preprečiti, ustaviti, spremeniti. Na srečanju bomo razgrnili številne smernice za razmišljanje in delovanje, ki pomagajo, da to storimo, ne da bi pri tem poškodovali integriteto otrok ali sebe in položaj še poslabšali.

Strokovno srečanje vodita dve dolgoletni sodelavki Familylaba, obe izkušeni in predani strokovnjakinji na svojem področju:
Darja Barborič Vesel, magistra socialne pedagogike,
in doktorica nevroznanosti Tina Bregant, dr. med.

Tematski sklopi:

  • Temelji za razumevanje agresivnosti in nasilnega vedenja (Barborič)
  • Evolucijski in nevrološki pogled na agresivno in nasilno delovanje (Bregant)
  • V zagovor agresivnosti: razlogi za pojav različnih vrst agresivnega ravnanja, tudi avtoagresivnosti, ter razumevanje eksistencialne nujnosti le tega (Barborič, Bregant)
  • Od agresivnosti do nasilja: razumevanje uničevalnosti ter prepoznavanje razlike med agresivnim in nasilnim vedenjem (Barborič)
  • Nevroznanstveni pogled na dogajanje v otroku ob agresivnem vedenju (Bregant)
  • Smernice in metode ravnanja odraslega ob agresivnem ali nasilnem vedenju otrok – delavniški del ob obravnavi primerov (Barborič, Bregant)
  • Sklepni dialog
  • Zaključek

Naročila in dodatne informacije: info@familylab.si