OTROCI IN AGRESIVNOST – NOV IN NEVAREN TABU

Celodnevna konferenca za strokovne delavce in starše

Sobota, 18. marec, od 8h do 20h, v dvorani Matije Tomca (Zavod sv. Stanislava v Šentvidu)

Agresivnost in nasilje pri otrocih postajata iz meseca v mesec bolj pereča tema. Iz vzgojno-izobraževalnih ustanov se množijo poročila, ki pričajo o na eni strani zaskrbljujočem porastu destruktivnih odnosov, dogodkov in pojavov te vrste (izrazi agresivnosti, medvrstniško nasilje in trpinčenje ipd.), po drugi strani pa je vse več znamenj, da odrasli, tako strokovnjaki kot starši, temu kratko malo nismo kos. Naše metode in načini soočanja z agresivnostjo na eni in nasiljem na drugi strani so, kot kaže, zgrešeni in ne pomagajo. Morda položaj celo še poslabšujejo. Kaj se dogaja in kaj lahko storimo?

To sta glavni dve vprašanji, na kateri bomo iskali smiselne odgovore na celodnevni konferenci z naslovom »Otroci in agresivnost – nov in nevaren tabu«, namenjeni tako strokovnim delavcem iz vzgojno-izobraževalnih ustanov, kakor drugim strokovnim profilom, ki delajo z otroki in družinami, pa tudi staršem. Nad takšnim ali drugačnim agresivnim vedenjem otrok se pritožujejo oboji, tako strokovnjaki kot starši, in ne enim ne drugim ni lahko. Z združenjem ciljnih publik v isti prostor ob istem času in ob isti nevralgični temi želimo spodbuditi aktiven in konstruktiven dialog med glavnimi akterji v družbi, ki se neposredno in najbolj srečujejo s pojavi agresivnosti med otroki, pa prevečkrat ostajajo na nasprotnih bregovih, namesto da bi delovali v skupno dobro – ne samo naših otrok, ampak vseh nas, celotne družbe.

Z bogatim izborom vsebin – predavanji in delavnicami – ki jih bomo ponudili na konferenci, želimo v slovenskem prostoru tudi okrepiti zavedanje o problematiki, učvrstiti in oplemenititi znanje, ki se posredno ali neposredno dotika vprašanj, razširiti način razmišljanja o problematiki ter ponuditi nove, bolj učinkovite, produktivne in s psihologijo človeka bolj usklajene načine odzivanja na agresivno vedenje naših mladostnikov in otrok.

Na konferenci bo slovenskemu občinstvu po več kot štirih letih odmora končno ponovno spregovoril tudi priznani danski avtor, predavatelj in družinski terapevt Jesper Juul, ki ga bomo lahko neposredno soočili z najtežjimi izmed dilem in vprašanj, ob njem pa bodo nastopili tudi številni Familylabovi sodelavci, ki se bodo fenomena agresivnosti in nasilja lotili z različnih zornih kotov.

 

Program

8:00 – 9:00 Registracija udeležencev
9:00 – 9:15 Pozdrav in uvodni nagovor
9:15 – 10:00 Tina Bregant: AGRESIVNOST – besnilo nevarne zveri, lastna izbira, priučeno vedenje, vse ali nič od tega? (predavanje)
10:00 – 10:45 Darja Barborič Vesel: MED ZLOČINOM IN KAZNIJO – o neutemeljenem enačenju agresivnosti in nasilja ter posledicah za vse nas (predavanje)
10:45 – 11:15 Odmor – kava, voda, rogljički
11:15 – 11:45 Pogovor z JESPERJEM JUULOM o knjigi “Agresivnost – nov in nevaren tabu” (prek skypa, s konsekutivnim tolmačenjem)
11:45 – 13:15 Delavnice (vzporedno, predhodna prijava):

  1. MULARIJA 2017 – nihilizem, samodestruktivnost in nasilje (vodi Matic Munc)
  2. AGRESIVNOST NA SVOBODI – igra v naravi kot poligon za urjenje v obvladovanju agresivnosti (vodi Urša Plešnar; vsa mesta že zapolnjena!)
  3. JAZ PA ŽE NISEM AGRESIVNA! – raziskovanje lastnega odziva na agresivno/nasilno vedenje otrok in mladostnikov (vodi Ana Bogdan Zupančič; vsa mesta že zapolnjena!)
13:15 – 14:30 Odmor za kosilo in mreženje
14:30 – 14:45 Posebni gost: FRANCI PETEK – pedagog, pravljičar in nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih (osebno-motivacijski nagovor)
14:45 – 16:15 Delavnice (vzporedno, predhodna prijava):

  1. KDO SO GADI? – o pasivni agresivnosti do t.i. ničelne tolerance do nasilja (vodi Darja Barborič Vesel)
  2. GORJAČE, PALCE, FRAČE, NISO ZA MAZAČE! – igre za socializacijo agresivnosti (vodita Ursula Obreza in Katja Rovšek Nikitovič; vsa mesta že zapolnjena!)
  3. SREČANJE Z OTROKOM IN S SAMIM SEBOJ (vodi Breda Pavlovič; vsa mesta že zapolnjena!)
  4. JAZ PA ŽE NISEM AGRESIVNA! – raziskovanje lastnega odziva na agresivno/nasilno vedenje otrok in mladostnikov (vodi Ana Bogdan Zupančič; ponovitev dopoldanske delavnice, vsa mesta že zapolnjena!)
  5. AGRESIVNOST NA SVOBODI – igra v naravi kot poligon za urjenje v obvladovanju agresivnosti (vodi Urša Plešnar; ponovitev dopoldanske delavnice)
16:15 – 16:30 Odmor – kava, voda, rogljički
16:30 – 17:15 Nina Babič: LOTIM SE TE VIRTUALNO – o vrstniškem e-nasilju (predavanje)
17:15 – 18:15 Supervizija z JESPERJEM JUULOM – Jesper odgovarja na vprašanja udeležencev  (prek skypa, s konsekutivnim tolmačenjem)
18:15 – 18:30 Odmor – kava, voda, rogljički
18:30 – 19:30 SKLEPNI DIALOG/OKROGLA MIZA – moderiran pogovor med nastopajočimi in občinstvom; sklepno vprašanje: kaj zdaj?
19:30 – 20:00  Zaključni pozdrav, zahvala in povabilo na info pult


Podrobnosti o vsebini
posameznih predavanj in delavnic najdete tule.

Dodatne informacije in skupinske prijave na info@familylab.si ali na 040 49 00 49 (Ivana Gradišnik).

Prijave po e-prijavnici.

 

Kotizacija

Osnovna 90 €
Predprijavna (do vključno 24. 2. 2017) 75 €
Za člane FL vzgojnega kluba 60 €
Za študente (do 26. leta) 35 €
Za par – člani kluba 90 €
Za par – nečlani 135 €
Za strokovne delavce – plačnik ustanova

  • za 5 ali več oseb iz iste ustanove velja 20 % popust
  • za 10 ali več oseb iz iste ustanove velja 25 % popust
110 € (90 € + DDV)

 

 

 

Kotizacija, ki vključuje izvod knjige Jesperja Juula Agresivnost – nov in nevaren tabu Zgoraj navedena cena + 20 €

Vse cene vključujejo celodnevno udeležbo na dogodku, okrepčila med odmori in kosilo (mesno ali vegetarijansko) na kraju dogodka.

Poskrbljeno bo tudi za konsekutivno tolmačenje.

Na območju Zavoda sv. Stanislava je na voljo dovolj brezplačnih parkirišč za vse udeležence.