Povratne informacije udeleženk mednarodnega usposabljanja za pedagoge “Od poslušnosti do odgovornosti” (izvedbi v letu 2018 in 2019)

>>> Več o izvedbi usposabljanja, ki bo potekalo v l. 2020

Familylabovo 18-dnevno usposabljanje za pedagoške delavce je izredno spremenilo moj pogled na poučevanje in delo v razredu. V modulih sem se srečala s pojmi, kot so avtentičnost, enakovrednost, integriteta in osebna odgovornost. Velikokrat sem brala o njih in mislila, da jih razumem, a šele s tem izobraževanjem sem jih resnično uzavestila oz. usvojila. Pojme sem prav tako lahko integrirala v pedagoško delo. 

Izobraževanje je temelj za razumevanje, zakaj se otroci vedejo, kot se, kaj lahko pri tem naredim in – ključno – kje je moja meja.

Znanje, ki ga imam danes, pomeni moč in zame veliko razbremenitev v času, ko povsod slišimo, kaj vse bi učitelji morali narediti.

Nepozabni so tudi vsi zabavni in čudoviti trenutki, ki sem jih doživela med izobraževanjem. Pogostost srečevanj in trajanje samega usposabljanja udeležence poveže in združi v mislih, občutjih, empatiji …

Bojana Resanovič, učiteljica slovenskega jezika, OŠ Koper


Izobraževanje OPDO mi je tako pomembno, da sem zato, da se lahko udeležim tudi zadnjega modula, prestavila datum posega, ki ga čakam že tri leta.

Maja Petričič Štritof, prof. angl. jezika, Gimnazija Bežigrad


Izobraževanje »Od poslušnosti do odgovornosti« je najbolj koristno izobraževanje, kar sem jih kdaj bila deležna. Menim, da izobraževanja, ki se usmerjajo izključno na metodološke in didaktične vsebine, pogosto zanemarjajo samo bit in cilj poučevanja. Ne zadošča, da se izobražujemo samo o novih učnih gradivih ali metodah. Ne moremo napredovati brez kakovostnega dela na sebi, ki nas dolgoročno opremi z sposobnostjo, da lahko spreminjamo svoje odnose z učenci ter sodelavkami in sodelavci. To izobraževanje je bilo natanko to – zadetek v polno. Dalo mi je novo perspektivo, pogled na vse sodelujoče v procesu poučevanja. Dalo mi je nov pogled na kolege in kolegice; profesorje, učiteljice, prihologinje in pedagoginje. Zdaj lahko rečem, da končno zares premorem razumevanje za to, kaj se dogaja, kadar v šoli vznikne problem med dvema kolegoma ali med učencem in učiteljem. Celoten ciklus – vseh šest modulov – je bilo izjemno zanimivih, koristnih, dinamičnih, povsem nepričakovanih, hkrati pa moram poudariti, da so bili tudi topli, polni podpore in odkrivanja novih svetov v učnih procesih. Hvaležna sem za to izkušnjo!

Marijana Bešker, profesorica nemškega jezika in književnosti, Zagreb


Na dolgo pot »Od poslušnosti do odgovornosti« sem se podala, ker sem poslušala svoje srce in zaradi svojih bližnjih, ki so me na tej poti popolnoma podprli. Neskončno sem jim hvaležna, ker me je to potovanje obogatilo tako na osebni kakor tudi na profesionalni ravni.

Zame je bilo to rudarsko-filigransko delo na več nivojih. Ko se povežeš s sabo, se lahko povežeš tudi z drugimi.

Profesionalno sem dobila potrditev, da lahko delamo bolje in drugače, dobila pa sem tudi jasna in praktična navodila, kako preiti od poslušnosti do odgovornosti, kako kot posameznik zastopati vrednote, o katerih smo na izobraževanju govorili.

Neverjetno velika skupina ljudi, ki jim lahko rečem prijatelji, s katerimi je bilo učenje na trenutke boleče, je bilo kot čarovnija. Bilo je čudovito opazovati, kako smo se v naših osebnih razlikah srečali, soočeni z lastnimi omejitvami in v ozračju, kjer smo dobili priložnost, da rastemo in se razvijamo.

Voditelji so nas vodili skozi teoretični in praktični del treninga, z vsako potezo pa so nam tudi pokazali, kako v praksi zgleda, če živiš vrednote,v katere verjameš.

Ta izkušnja je mnogo več kot izobraževanje, v teh 18-ih dneh smo spoznali, da bistvene razlike med nami ne obstajajo, da smo vsi ranljivi, da si vsi želimo, da bi nas opazili in upoštevali …

Dušanka Popov, psihologinja, gimnazija Beograd


Soočanje z različnimi izzivi, izkušnjami in problemi, tako v profesionalnem kakor tudi na osebnem področju, so me vodili do tega, da se prijavim na izobraževanje »Od poslušnosti do odgovornosti«, saj sem želela dobiti ustrezne odgovore na osebna vprašanja.

Izobraževanje je bilo zelo koristno in me je pripravilo do tega, da se zazrem globoko vase skozi samospoznanje in samorefleksijo, s pristno izkušnjo in z iskrenim zanimanjem za sogovornika, tako da sem lahko zavestno in hitro prevzela odgovornost zase in za svoja dejanja.

S pomočjo vodilnih predavateljev z dolgoletnimi izkušnjami in zahvaljujoč skupini strokovnjakov s podobnimi težavami in izkušnjami, sem skozi delavnice, s čudovitimi konkretnimi primeri iz prakse in z resnim, zelo napornim delom, pridobila koristno in uporabno znanje, ki ga poskušam uporabiti v vsakdanjem življenju.

Poleg pozitivnih izkušenj, ki jih imam s tem izobraževanjem, želim omeniti tudi to, da so se v tem času med nami stkala lepa in iskrena prijateljstva, kar je bonus, zato vsem zainteresiranim priporočam, naj se prijavijo in izkusijo to neprecenljivo doživetje.

Ljubica Radović, socialna delavka, predšolska ustanova Novi Sad


Moji osebni vtisi s seminarja so zelo pozitivni, tako z organizacijo kot z izbiro predavateljev, ki so na zelo profesionalen, a enostaven in razumljiv način podali svoje znanje in izkušnje.

Tudi dejstvo, da smo udeleženci seminarja iz različnih držav (Slovenije, Srbije in Hrvaške), je prispevalo k boljši kvaliteti seminarja, saj smo prišli do zaključka, da so problemi in situacije, s katerimi se srečujemo v vsakodnevnem delu, dejansko univerzalni.

Vse to je še posebej prišlo do izraza na delavnicah, kjer sem lahko kot profesionalka potrdila in okrepila svoje prejšnje aktivnosti, do katerih sem prišla intuitivno, v upanju, da ravnam pravilno. Izjemna in dragocena izkušnja.

Jelena Ivančević Petrović, pedagoginja, predšolska ustanova Novi Sad


Program »Od poslušnosti do odgovornosti« me je ojačal v tistem, kar je najpomembnejše pri delu s šolarji – v odnosni kompetentnosti. Od prvega do zadnjega modula so se kockice osebnega razvoja zlagale skupaj na skrajno izkustveni ravni. Dobila sem uvide v področja in veščine, ki sem jih že takoj v ponedeljek lahko vpeljala, preizkusila pri delu z otroki in kolegi. Spremembe, ki sem jih vpeljala v svoje delo, so dolgoročno prinesle pozitivne rezultate, ki me razveseljujejo in navdajajo z večjim zadovoljstvom pri mojem delu. Moduli so bili vodeni smiselno in zelo premišljeno, z nekaj izjemnimi gostujočimi predavatelji, v atmosferi, ki je bila ves čas pozitivna, spodbudna, iskrena in topla.

Lovorka Cesarec Ban, profesorica angleškega jezika, Zagreb


Na izobraževanju sem lahko globlje osvestila pojme, kot so integriteta, osebna odgovornost in meje, predvsem po zaslugi izkustvenega in procesnega pristopa, ki se je vzpostavljal skozi vseh 18 dni izobraževanja. Čeprav smo vsi prišli zato, da bi razvijali poklicne pedagoške kompetence, imam vtis, da so kompetence, ki smo jih razvili, tudi notranje in globoko osebne, kar se samodejno odraža na naših poklicnih odnosih in načinu doživljanja našega dela in odnosov z otroki, mladimi, starši ali sodelavci. Poleg urjenja v osebni govorici, vodenju dialoga in spoznavanja metod, kot sta supervizija in intervizija, je bil zame zelo pomemben celoten kontekst, ki smo ga sestavljali skupina udeležencev iz treh različnih držav ter trije voditelji izobraževanja z enakimi vrednotami, toda obenem drugačnim pristopom, kar je celotno izobraževanje naredilo le še bolj smiselno in pomenljivo. To izobraževanje priporočam vsem, ki želite poglobiti proces razvijanja pedagoških kompetenc, ki se navdušujete nad uvajanjem sprememb v izobraževalni sistem, vendar si obenem prizadevate spremeniti tudi svoje vzorce in prepričanja, in ki ste naklonjeni izkustvenemu pristopu učenja skozi prakso in delo na sebi.

Vesna Laković, ustanoviteljica organizacije Mindful Center, Novi Sad


Želeti uzreti sebe in želeti uzreti druge – moja največja motivacija in moto za to izobraževanje!   
Izobraževanje „Od poslušnosti do odgovornosti“ bi poimenovala potovanje k osebnemu in poklicnemu razvoju – iskanje in razmišljanje neprecenljive vrednosti. To je bilo potovanje, ki me je navdalo z novo vzgojno-pedagoško paradigmo, imenovano „enakovrednost dostojanstva“. Bilo je prepoznavanje pomena integritete, osebne govorice in mej v odnosu do sebe kakor tudi do družbenega okolja. In iz tega je potem izšlo neznansko prostranstvo možnosti. Poleg tega sem kot enako pomembno doživela tudi izkušnjo srečevanja in dela v skupini. Po zaslugi koncepta, da se srečujemo udeleženci iz treh držav v regiji, je bilo polje izmenjave še bolj kakovostno. Zaradi vsega tega namenjam zahvalo: Ivani Muškinji, ki me je povabila v ta svet lepote; Dušanki Kosanović, ki me je s čarobno veščino vodila skozi izobraževanje; in Ivani Gradišnik, spremljevalni podpori.
Velika hvala moji edinstveni skupini, kjer sem izkusila čarobnost procesa, h kateremu je doprinesel vsak od nas s svojo posebnostjo. Vsi ste osvetlili moje življenje!

Jovana Jocić, Srbija