Osebna avtoriteta

Z odnosno kompetenco do samozavesti in avtonomije

Familylabov dvodnevni seminar za učitelje, vzgojitelje, pedagoge in druge strokovne delavce, ki delajo z otroki in/ali družinami.

teacher-day”Časi so se danes tako spremenili, da lahko disciplino dosežemo le, če avtoritete spoštujejo posameznika, medtem ko so včasih morali posamezniki spoštovati avtoritete.”

(J. Juul)

Poslušnost otrok – učencev je bila dolgo eden od podpornih temeljev vzgojnega in izobraževalnega procesa tako doma kot v šoli in vrtcu. Družbeni razvoj, mnogotere sistemske, strukturne, tehnološke in druge spremembe so pripeljali do tega, da je samoumevnost avtoritete starša, vzgojitelja ali učitelja stvar preteklosti.

Za dobro pedagoško delo danes ne zadošča več samo strokovno obvladati predmet poučevanja, temveč mora učitelj znati in zmoči vzpostaviti odnos z učencem, kar postane temelj njegove AVTORITETE. Prav ta avtoriteta pa je potemtakem tisto, kar pedagogu omogoča, da lahko učinkovito VODI pedagoški proces.

Odnosna kompetenca – osrednji pojem te delavnice – je v pedagoških ustanovah pogosto manjkajoči člen med varstvom, vzgojo in izobraževanjem, pozornostjo in spoštovanjem.

Vsebina:

 • Trije elementi: pedagog – odnos – otrok (otroci)
 • Definicija odnosa: od poslušnosti k odgovornosti
 • Definicija pojma: odnosna kompetenca
 • Nova paradigma z vidika razvojne psihologije
 • Kako razumemo otroka skozi prizmo te nove paradigme
 • Strokovnjak – oseba in poklic – poklicni in osebnostni razvoj
 • Pomen osebnega vidika pri poučevanju
 • Pomen enakovrednosti in vzajemnosti
 • Dialog kot bistvena prvina poučevanja
 • Kako ustvarimo okolje, ki omogoča optimalno učenje in razvoj?
 • Vaje, pri katerih se udeleženci urijo ustvarjati takšno okolje

Seminar bo potekal v obliki delavnice. V okviru vaj bodo udeleženci urili svoje odnosne kompetence, vezane na temo seminarja.

 

Seminar obsega 16 pedagoških ur, ki jih izvedemo v dveh dneh. Po opravljenem seminarju prejmete potrdilo o udeležbi, ki velja kot dokazilo za priznanje ustrezne točke za potrebe postopka za napredovanje v naziv.

 

Seminar vodita Darja Barborič Vesel, univ. dipl. soc. ped., in Nina Babič, univ. dipl. psih.

 

Prijave in dodatne informacije na info@familylab.si

Na voljo smo vam tudi na tel. št. 031 649 749, vsak delavnik od 9h do 14h.