Seminarji za specifične potrebe kolektivov oz. staršev varovancev

Sodelovanje s starši: izziv ali nenehen stres?

Predavanje z delavnico za učitelje, vzgojitelje in drugo strokovno osebje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah s prilagojenim programom
Po šolskih hodnikih in zbornicah ustanov, kjer delamo s “težavnejšo” ali tako ali drugače hendikepirano populacijo otrok, se pogosto sliši: “Kar kepo imam v želodcu, ko pomislim na pogovor s temi starši, nič se ne uspemo dogovoriti, strah me je … ” 
Na predavanju udeležencem/učiteljem predstavimo, kako pomembno se je pripraviti na pogovor s starši, še posebej kadar gre za težavne pogovore, kdaj vključiti svetovalno službo in morebiti ravnatelja ter kako se predhodno pripraviti.
Kako avtentično in odgovorno stopiti pred starše na roditeljskih sestankih, da bodo ti koristni in smiselni ter da bomo drug drugega slišali? Sodelovanje s starši obrodi sadove le takrat, ko se obe strani počutita dobro in sprejeto. Ponujena pomoč staršu in otroku pa dobi smisel šele takrat, ko smejo starši in otroci izbrati tisto pomoč, ki je zanje uresničljiva. Prikrito sporočilo, ki ga lahko nehote posredujemo staršem, in sicer da za njihovega otroka naredimo več kot oni sami, pa preprečuje plodno sodelovanje.
Na delavnici bodo udeleženci izkustveno skozi igro vlog odigrali pogovor in ga tudi po korakih analizirali. Vaja omogoča, da po korakih spoznavamo starša, svoje videnje in doživljanje njega, da spoznamo občutke, ki se porajajo v nas, uvidimo vsebino svoje stiske in negotovosti …

 

Seminar poteka v prostorih ustanove, kjer deluje kolektiv, oziroma po dogovoru glede na želje in potrebe. Predavanje z delavnico traja tri šolske ure, z vmesnim odmorom.

CENA: 450 € + ddv

Delavnice vodi Gabrijela Žlof Leskovšek, univ. dipl. soc. del., svetovalna delavka na OŠ za otroke s posebnimi potrebami.

Prijave in dodatne informacije na info@familylab.si

Na voljo smo vam tudi na tel. št. 031 649 749, vsak delavnik od 9h do 14h.

 

Življenje v družini otroka s posebnimi potrebami in skrb zase

Predavanje z delavnico je namenjeno staršem otrok s kronično boleznijo in otrok z motnjami v duševnem razvoju. Predavanje ne ponuja opisa bolezni ali motnje v duševnem razvoju, temveč se posveča dinamiki odnosov in dogajanju v družini.

 

S seminarjem želimo staršem otrok s posebnimi potrebami pomagati do spoznanja, da je največ, kar lahko starši naredijo za svojega otroka, da se imajo radi in da skrbijo zase. Pa si to lahko privoščijo, imajo čas za svoje potrebe?
Kaj se zgodi, ko se v družino rodi otrok z neko kronično boleznijo ali motnjo v duševnem razvoju? Starši so pogosto v skrbi za otroka dan in noč. Življenje se vrti v smeri iskanja raznih specialistov, obiskovanja različnih terapij. Toda otrok s posebnimi potrebami se v svojih temeljnih potrebah po uzrtju ter razvoju samozavesti in samospoštovanja ne razlikuje od ostalih otrok.
Med partnerjema lahko pride do neravnovesja, kajti skrb za prizadetega otroka vzame enormne količine časa in energije. Partnerja eksistirata samo še v vlogi očeta in mame, medtem ko vlogi moža in žene zanemarjata. Kaj se zgodi, ko se mama/žena zlije z otrokom in mu je nenehno na voljo? Kaj naj tedaj naredi oče/njen mož?

In kaj se dogaja s sorejenci, kako oni doživljajo brata/sestro, kakšne stiske jim to povzroča? Ali je zanje samoumevno, da morajo imeti brata/sestro radi še bolj, ker je otrok s posebnimi potrebami in potrebuje več skrbi. Kaj pa oni in njihove potrebe?V sklopu predavanja se bomo dotaknili vseh zgornjih vprašanj in dilem ter iskali poti, kako se lahko starši otroka s posebnimi potrebami organizirajo v skrbi za otroka tako, da jim ostane čas za sorejence, za intimno življenje, za partnerstvo in zase.In nenazadnje se bomo vprašali, ali imajo starši pravico reči ne, ne zmoremo več, in skrb za otroka prepustiti nekaj časa tudi varuški, babici ali instituciji, in to brez občutka slabe vesti.

Seminar poteka v prostorih ustanove, kjer deluje kolektiv, oziroma po dogovoru glede na želje in potrebe. Predavanje z delavnico traja tri šolske ure, z vmesnim odmorom.

CENA: 450 € + ddv

Delavnice vodi Gabrijela Žlof Leskovšek, univ. dipl. soc. del., svetovalna delavka na OŠ za otroke s posebnimi potrebami in bonus mama deklice s sindromom Cornelie de Lange.

Prijave in dodatne informacije na info@familylab.si

Na voljo smo vam tudi na tel. št. 031 649 749, vsak delavnik od 9h do 14h.