SKRIVNOSTI AVTORITETE (seminar za strokovne delavce in/ali starše)

Mnogi starši in pedagogi se sprašujemo, kako doseči, da bi nas otroci slišali, nas upoštevali, naredili, kar se nam zdi pomembno. Vsaka, v določenem obdobju aktualna pedagoška doktrina, razvije svoj pogled na avtoriteto. Od ideje, da sploh ni potrebna, da otroci najbolje vedo, kaj je za njih dobro, pa do ideje, da se otroci ne morejo razviti v močne osebnosti, če ne izkusijo stabilnega vodenja s strani odraslih. Skrivnosti avtoritete bomo raziskovali iz različnih vidikov, od filozofskega, psihološkega do nevroznanstvenega.


.

VSEBINA SEMINARJA

.

1. modul:  predava Darja Barborič Vesel, univ. dipl. soc. ped.

Predavanje je namenjeno staršem in pedagoškim delavcem, ki jih zanima kakšni so temelji avtoritete.
Zakaj otroci nekoga vzamejo resno in drugega ne? Ali pa kako to, da v določenih situacijah imamo avtoriteto in v drugih ne? Ali je res stvar v tem, da določeni otroci ne upoštevajo avtoritete?
V predavanju bomo pogledali kaj so temelji avtoritete, kakšna je razlika med avtoriteto vloge in osebno avtoriteto. Zanimivo bo tudi pogledati kako so o avtoriteti razmišljali začetniki pedagogike in kako avtoriteta vpliva na vzgojo.

.

2. modul: predava doc. dr. Tina Bregant, spec. pediatrije, spec. FRM, MAES terapevt

Avtoriteta ni utemeljena zgolj na formalni moči ali poziciji, pač pa se gradi vsak dan sproti, z avtonomijo, integriteto in lastno osebno močjo.
Razumevanje našega vedenja in hkrati delovanja možganov je ključno tudi za razumevanje tega, kdo je (lahko) avtoriteta. Socialna omrežja so kompleksne mreže, ki omogočajo širjenje idej med ljudmi.
Medtem ko možganska aktivnost in struktura nudita biološke mehanizme za človeško vedenje, socialne mreže ponujajo zunanje induktorje ali modulatorje le teh. Temeljna znanja iz socialne in razvojne psihologije, sociologije in nevrologije (nevroznanosti), nam pomagajo razumeti, kako posamezniki delujejo znotraj skupin in družb.

Na predavanju bomo razmišljali, kaj je avtoriteta, kaj nam pomeni, kako jo gradimo in kaj naj z njo počnemo. Bo zabavno, žgečkljivo in rahlo zaskrbljujoče! Naši možgani nas namreč radi presenetijo!


Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi na strokovnem seminarju.

Strokovno srečanje vodita dve dolgoletni sodelavki Familylaba, obe izkušeni in predani strokovnjakinji na svojem področju: Darja Barborič Vesel, magistra socialne pedagogike, in doktorica nevroznanosti Tina Bregant, dr. med.

Naročila in dodatne informacije: info@familylab.si