Supervizija in intervizija – zakaj in kako?

Seminar z delavnico za strokovne delavce v šolah in vrtcih

  • Definicija in omejitve
  • Faze supervizije
  • Različne vloge pri kolegialni refleksiji/superviziji: supervizor, supervizant, reflektivna skupina
  • Vaje v vseh treh vlogah (supervizorja/intervizorja, supervizanta/intervizanta, in reflektivne skupine)
  • Kako zasnovati skupino za kolegialno refleksijo/supervizijo?
  • Pogoji, ki jih mora izpolnjevati skupina
  • Kako predstaviti kolegialno refleksijo/supervizijo skupini zaposlenih?
  • Zakaj je kolegialna refleksija dobra ideja?
  • Vaje