Supervizija in kolegialna refleksija v pedagoškem kolektivu

… kot preventivni in kurativni dejavnik.

Familylabov dvodnevni seminar za učitelje, vzgojitelje, pedagoge in druge strokovne delavce, ki delajo z otroki in/ali družinami. 

 

Vsebina:

  • Definicija in omejitve
  • Faze supervizije
  • Različne vloge pri kolegialni refleksiji/superviziji: supervizor, supervizant, reflektivna skupina
  • Vaje v vseh treh vlogah (supervizorja/intervizorja, supervizanta/intervizanta, in reflektivne skupine)
  • Kako zasnovati skupino za kolegialno refleksijo/supervizijo?
  • Pogoji, ki jih mora izpolnjevati skupina
  • Kako predstaviti kolegialno refleksijo/supervizijo skupini zaposlenih?
  • Zakaj je kolegialna refleksija dobra ideja?
  • Vaje

Seminar bo potekal v obliki delavnice. V okviru vaj bodo udeleženci urili svoje odnosne kompetence, vezane na temo seminarja.

 

Seminar obsega 16 pedagoških ur, ki jih izvedemo v dveh dneh. Po opravljenem seminarju prejmete potrdilo o udeležbi, ki velja kot dokazilo za priznanje ustrezne točke za potrebe postopka za napredovanje v naziv.

URNIK:
Prvi dan: od 14h do 18:30
Drugi dan: od 9h do 19h (z enournim odmorom za kosilo)

KOTIZACIJA:
po dogovoru

Cena vključuje udeležnino, gradivo, v primeru izvedbe v Familylabovih prostorih pa bo poskrbljeno tudi za pijačo in prigrizek.

Seminar vodita Darja Barborič Vesel, univ. dipl. soc. ped., in Ksenja Kos, univ. dipl. ped., prof. soc. in soc. ped.

 

Prijave in dodatne informacije na info@familylab.si

Na voljo smo vam tudi na tel. št. 031 649 749, vsak delavnik od 9h do 14h.