Učitelj kot zgled

Osebni in strokovni razvoj na delovnem mestu

Familylabov dvodnevni seminar za učitelje, vzgojitelje, pedagoge in druge strokovne delavce, ki delajo z otroki in/ali družinami.

Vsebina:

  • Kako razvijam in uporabljam notranje, osebne vire, kompetence in spretnosti v svojem poklicu, na delovnem mestu?
  • Pomen pojmov: samozaupanje, samospoštovanje, samozavest
  • Kako v stiku z drugim ostanem osredotočen na tukaj in zdaj ter ohranjam pozornost? In zakaj se mi to ne posreči?
  • Eksistencialne preživetvene strategije
  • Na kakšen način naj z otroki in odraslimi govorimo o eksistencialnih rečeh in težavah?
  • Praktične vaje ob vsakem od vsebinskih sklopov

Seminar bo potekal v obliki delavnice. V okviru vaj bodo udeleženci urili svoje odnosne kompetence, vezane na temo seminarja.

 

Seminar obsega 16 pedagoških ur, ki jih izvedemo v dveh dneh. Po opravljenem seminarju prejmete potrdilo o udeležbi, ki velja kot dokazilo za priznanje ustrezne točke za potrebe postopka za napredovanje v naziv.

URNIK:
Prvi dan: od 14h do 18:30
Drugi dan: od 9h do 19h (z enournim odmorom za kosilo)

KOTIZACIJA:
po dogovoru

Cena vključuje udeležnino, gradivo, v primeru izvedbe v Familylabovih prostorih pa bo poskrbljeno tudi za pijačo in prigrizek.


Seminar vodita Darja Barborič Vesel, univ. dipl. soc. ped., in Ksenja Kos, univ. dipl. ped., prof. soc. in soc. ped.

Prijave in dodatne informacije na info@familylab.si

Na voljo smo vam tudi na tel. št. 031 649 749, vsak delavnik od 9h do 14h.