Vzgojitelj/učitelj kot zgled – osebni in strokovni razvoj na delovnem mestu

Seminar z delavnico za strokovne delavce v šoli in vrtcu

  • Kako razvijam in uporabljam notranje, osebne vire, kompetence in spretnosti v svojem poklicu, na delovnem mestu?
  • Pomen pojmov: samozaupanje, samospoštovanje, samozavest
  • Kako v stiku z drugim ostanem osredotočen na tukaj in zdaj ter ohranjam pozornost? In zakaj se mi to ne posreči?
  • Eksistencialne preživetvene strategije
  • Na kakšen način naj z otroki in odraslimi govorimo o eksistencialnih rečeh in težavah?
  • Praktične vaje ob vsakem od vsebinskih sklopov