Vzpostavljanje avtoritete v razredu

Predavanje ali seminar z delavnico za strokovne delavce v šolah in vrtcih 

Kratek oris vsebine:

  • Trije elementi: pedagog – odnos – otrok (otroci)
  • Definicija odnosa: od poslušnosti k odgovornosti
  • Definicija pojma: odnosna kompetenca
  • Nova paradigma z vidika razvojne psihologije
  • Kako razumemo otroka skozi prizmo te nove paradigme
  • Strokovnjak  – oseba in poklic – poklicni in osebnostni razvoj
  • Pomen osebnega vidika pri vodenju in vzgoji
  • Pomen enakovrednosti in vzajemnosti
  • Dialog kot bistvena prvina
  • Vaje