U
M

TREZNO O ALKOHOLU
‘Moč najstništva’

 

 

Brezplačni preventivni program
za starše in mladostnike

Zakaj bi se sploh ukvarjali z mladimi
in njihovim odnosom do alkohola?

V Sloveniji do pitja alkohola gojimo izjemno strpen odnos, tako zelo strpen, da našo družbo označujemo za t. i. mokro kulturo. Tudi podatki in izkušnje kažejo na precejšen obseg tveganega vedenja mladostnikov glede pitja alkohola že v starostnem obdobju od 12 do 18 let.

Obstajajo številni programi za odrasle, ki so že obremenjeni z alkoholom, za otroke in mladostnike pa praviloma ni poskrbljeno. Ker je bolje preprečevati kot zdraviti, se nam je zdelo smiselno, da mladostnike (ter njihove starše in učiteljice) nagovorimo s preventivnim programom. Ker naslavljamo pitje alkoholnih pijač med mladostniki, smo ga poimenovali

“TREZNO O ALKOHOLU: moč najstništva”.

Par besed o aktualnem položaju mladih

Zgodnje mladostništvo je čas, ko mladi doživljajo pomembne spremembe in prehode na mnogih ravneh (biološki, psihološki, eksistencialni, fizični, socialni, čustveni itd.), ti prehodi pa niso nujno prijetni in enostavni, ampak so, nasprotno, tudi begajoči, razburljivi, frustrirajoči in/ali boleči, kar vse vodi do potencialno tveganega vedenja.

Na splošno vse raziskave v Sloveniji kažejo, da je uživanja alkohola dosti med vsemi starostnimi skupinami in da se pitje začne zgodaj. Zato menimo, da se splača osredotočiti na populacijo prednajstnikov in mladostnikov ter njihovih staršev in drugih pomembnih odraslih, ki imajo nanje največji vpliv, in sicer tako, da jim pomagamo krepiti najpomembnejši element psihološkega »imunskega sistema« – samospoštovanje.

Ker projekt izvajamo že več let (od leta 2015), smo iz naše dosedanje analize oddanih vprašalnikov na primer ugotovili, da učenci poročajo, da so svojo prvo alkoholno pijačo večinoma poskusili že med 9. in 10. letom, večinoma pri prijateljih (42%) in starih starših (35%). Zaskrbljujoča sta podatka, da se je 10% učencev prvič opilo pri 12 letih in da obstaja skupina otrok med 12. in 14. letom (10 %), ki navajajo, da so se napili že vsaj dvanajstkrat.

Nedavni razvoj dogodkov med pandemijo covid 19 je slovensko mladino še dodatno obremenil s tem, da ji je znaten del časa odvzel skoraj vse možnosti za živo socialno interakcijo. Državna politika je nastopala z ukrepi, ki so škodovali duševnemu in čustvenemu zdravju naših otrok in mladine. Stopnje samouničujočega vedenja na vseh ravneh so se izjemno povečale (po nekaterih ocenah celo za 30 – 50 %).

Zloraba alkohola je visoko na tem seznamu in čeprav služi kot blažilec občutenje bolečin in frustracije, hkrati krepi občutek nemoči in poraza, kar posledično poveča potrebo po alkoholu in s tem sklenjuje začarani krog. To vse so razlogi, zaradi katerih menimo, da se moramo še bolj osredotočiti na najstnike in njihove pomembne odrasle. Celosten pristop omogoča najboljše rezultate pri delu s (pred)najstniki, zato v naš projekt ne vključujemo le staršev in starih staršev, temveč tudi strokovnjake, ki z njimi preživijo največ časa – njihove učitelje/ice in strokovne delavce na šolah.

Vabljeni k sodelovanju!

S spletnimi predavanji (za odrasle), s pogovornimi večeri v živo (za starše in otroke hkrati) ter z delavnicami za mladostnike (spletnimi in v živo) želimo informirati in ozaveščati o različnih medsebojno povezanih temah glede alkohola, njegove uporabe in zlorabe ter osnovnih dejavnikih tveganja in zaščite.

Dejavnosti smo zastavili tako, ker želimo udeležbo ponuditi vsem trem relevantnim ciljnim skupinam: staršem in starim staršem, otrokom/mladostnikom ter pedagoškim/strokovnim delavcem, ki delajo z mladostniki.

Pri izvajanju predavanj in delavnic upoštevamo, da se moramo zaradi specifike časa, v katerem živimo, bolj približati potrebam mladih. Večje število stresorjev, več izolacije, tesnobe, negotovosti in strahu, manj smiselnih stikov – vse to namreč pomeni dodatne dejavnike tveganja, ki vodijo v še večjo potrebo po anesteziranju z različnimi substancami, vključno z alkoholom. 

Prijava na brezplačni dogodek

Spodaj klikni na možnost, ki te zanima. Dogodki so enkratni, se pravi gre vsebinsko za ponovitev enega in istega predavanja ob različnih terminih (ne za serijo različnih predavanj!). Enako velja za pogovorna srečanja. Smiselno se je torej na dejavnost prijaviti po enkrat.    

Zanima me predavanje za starše in pedagoške delavce

Na predavanju se bomo seznanjali z načini vzgojnega delovanja staršev in pedagogov, ki krepijo samostojnost, osebnostno odpornost ter prožnost (t. i. rezilientnost) otrok. Pogovarjali se bomo o tem, kakšna kvaliteta odnosov in kakšen način sobivanja z otroki zmanjšujeta verjetnost, da bodo iskali uteho v alkoholni omami, začeli z eksperimentiranjem občutno prezgodaj, preganjali stiske z dovolj promili in svoje družabno življenje oblikovali predvsem z mislijo na pitje alkohola. Beseda bo tudi o tem, kako otroke bolje pripraviti na življenjske izzive in težave, na situacije, ko življenje ne teče, kot smo si zamislili. Ker se otroci življenja učijo predvsem prek izkušnje in zgleda, bo predavateljica predstavila tudi mehanizme, kako načela socialnega učenja praktično izkoristiti pri vzgoji otrok.

Klikni sem za prijavnico

(Aktualni termini: 6.4., 3.5., 16.5., 31.5., 10.6., 29.9., 11.10. in 25.10. 2022)

Zanima me pogovorni večer za starše in mladostnike

Dveurno pogovorno srečanje bo potekalo v živo v prostorih Familylab Slovenija, namenjeno pa je staršem in njihovim mladostnikom (med 13-17 let). Maksimalno število udeležencev v skupini je 8. Na srečanjih bomo odpirali teme, dileme in vprašanja, ki jih boste prispevali udeleženci.

Klikni sem za prijavnico

(Aktualni termini: 4.4., 20.4., 5.5. in 1.6.)

Zanima me delavnica za mladostnike

Osrednji vsebinski del delavnic za mladostnike predstavlja samospoštovanje kot temeljni varnostni dejavnik oz. čustveni/eksistencialni imunski sistem posameznika. Otroke in zgodnje mladostnike je smiselno nagovarjati, preden začnejo eksperimentirati z alkoholom, jim pomagati prepoznati in krepiti samopodobo, jih podpirati pri prepoznavanju tveganih situacij ter skupaj z njimi razmišljati in s spoštovanjem do njihove osebne integritete skupaj z njimi vaditi oz. reflektirati odzivanje v takih situacijah. Pomembno je, da se naučijo poslušati sami sebe (svoj notranji glas) in se postaviti zase, kadar se jim zdi potrebno. Na delavnicah se bomo ukvarjali s konkretnimi primeri: izzivi, situacijami, reakcijami, posledicami.

Ta srečanja, ki bodo potekala predvidoma tako prek zooma kot v živo, odvisno od možnosti, so namenjena mladostnikom med 13. in 16. letom.

Klikni sem za prijavnico

(Aktualni termini: 25.4. v Mariboru v živo in 4.5. v Ljubljani v živo)

Za udeležbo v programu se zanimamo kot šola/ustanova

Če vas zanima, da bi kakšno od dejavnosti (predavanje ali delavnice) omogočili vašim učencem ali staršem vaših učencev in učiteljskemu zboru, nam pišite na info@familylab.si ali pokličite na 031 649 749 (Ivana Gradišnik).

Voditeljice:

Darja Barborič Vesel

“Verjetno še ni bilo generacije staršev, ki bi toliko časa in energije posvetila svojim otrokom. Hkrati pa verjetno tudi še ni bilo generacije otrok, ki bi imela občutek, da je tako zelo sama in prepuščena sama sebi. Za preseganje omenjenega razkoraka bomo najprej morali razumeti vzgojo kot odnos in ne nabirko aktivnosti. Kot drugo pa jasno ločiti med skrbjo za potrebe otroka in izpolnjevanjem želja, s katerim se kupuje občutek nekonfliktnosti. Odnos s starši in drugimi odraslimi je temelj zdrave osebnosti, ki otroku in pozneje mladostniku omogoči uravnavati svoje impulze. Reči ne, ko je to potrebno, tudi alkoholu.”

Več o Darji

Ivana Gradišnik

“Mladostniki pogrešajo odkrit, oseben dialog z odraslimi, pa naj bodo to starši, učitelji ali kdo drug. Na delavnicah učenci povedo, da nimajo sogovornika, ki bi jih jemal resno in se znal z njimi pogovarjati brez moraliziranja, pedagogiziranja, če ne kar omalovaževanja ali kritiziranja. Pristen človeški stik, kakovost odnosa z najbližjimi, občutek, da smo kot ljudje nekaj vredni, da smo za nekoga dragoceni, da je nekomu mar in da nas kdo jemlje resno – to so najpomembnejši varovalni dejavniki, ko gre za odvisnost kakršnekoli vrste.”

Več o Ivani

Nina Babič

Dolga leta je bilo v osnovni šoli manj samodestruktivnega vedenja. Lani se je spet začelo pojavljati, letos pa na predmetni stopnji opažam predvsem problem dostopnosti prepovedanih drog in eksperimentiranje z njimi. Predvsem pa, otroci danes nimajo sogovornika. Prehiter tempo je povzročil izgubljanje stika med starši in mladimi, tudi zato, ker se otrokovi komunikacijski kanali selijo v virtualni svet. Otroci so zelo osamljeni, starši pa obenem pričakujejo zelo veliko.

Več o Nini

Prijave

Za dodatne informacije pišite ali pokličite!

E-mail: info@familylab.si
Gsm: 031 649 749 (Ivana Gradišnik)

Odzivi udeležencev

Naročite se na naše e-novice

Naročite se na naše e-novice
Uspešno ste se prijavili na naše e-novice!