U
M

O Familylabu

Familylab Slovenija družinam ponuja podporo, svetovanje in pomoč
pri razvoju starševske kompetentnosti. Strokovnim delavcem, ki delajo
z otroki in/ali družinami pa prostor za strokovni in osebni razvoj
s poudarkom na odnosni kompetenci.

Familylab Slovenija na domačih tleh živi in se razvija že vse od leta 2008.

Naša vizija

Verjamemo, da obstajajo načini vzgajanja otrok, ki so boljši od uporabe avtoritarne sile ali demokratskih zvijač. Familylab namesto tega prisega na odnose, utemeljene v enakovrednosti, avtentičnosti, integriteti in osebni odgovornosti.

Delujemo kot »laboratorij«, v katerem strokovnjaki, starši in otroci sodelujejo pri iskanju novih poti do spreminjanja čustvene ljubezni in privrženosti v ljubeče ravnanje. Familylab je potemtakem organizacija, ki se nenehno razvija in ki se ves čas osredotoča na razmerja in odnose med človeškimi bitji. Zato ne cenimo in ne priporočamo metod ali tehnik, ki silijo starše in pedagoške delavce v prilagajanje postopkom ali vrednotam, v katere ne verjamejo in za katere očitno niso rojeni.

Podpora
Naš cilj je izboljšati duševno zdravje in blaginjo današnjih staršev/vzgojiteljev in jutrišnjih odraslih. Naše delo je, da jih podpiramo pri ustvarjanju zdravih razmerij, kjer ni nasilja nad pravicami in mejami odraslih, otrok ali mladine.
Dialog

Naš cilj je izboljšati kakovost okolja in dialoškosti v družinah in vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Sodelujemo v javni razpravi in razvijanju novih, drugačnih politik, vse v prizadevanju, da bi ustvarili optimalno okolje za vzajemno socialno, čustveno in izobraževalno učenje.

Vizija je zares ambiciozna. Pridružite se nam v prizadevanjih za bolj zdrav in zadovoljen svet!

Familylab Slovenija je ustanovni član mednarodnega združenja Familylab Association, ki si prizadeva ohranjati in širiti vrednote in načela, kakor jih predlaga snovalec ideje o t. i. družinskem laboratoriju, znani danski družinski terapevt Jesper Juul.

Familylabova družina

Španija

Avstralija in Nova Zelandija

Jesper Juul

Jesper Juul, danski družinski terapevt, predavatelj in avtor, pa tudi oče in dedek, je eden vodilnih avtorjev v razpravi o vzgoji otrok ter samosvoj in odločen zagovornik novih in boljših pristopov. Je avtor številnih knjig s področja družinskega življenja. Njegova prva knjiga za starše in nasploh odrasle »Kompetentni otrok«, ki je prevedena v več kot 20 jezikov, je postala svetovna uspešnica.

Njegove teze in ugotovitve odtlej potrjujeta tako sodobna nevroznanost kot relacijska psihologija, sicer pa predstavljajo trdno podlago za novo paradigmo in novo perspektivo, kar zadeva načela obravnave družin, pa tudi nasploh interakcije med otroki, mladostniki in odraslimi.

Partnerji in sponzorji

Familylab Association

Mednarodno združenje Familylab Association je dobrodelna organizacija, ki svojim članom (lokalnim Familylabom v posamičnih državah) in tudi bodočim članicam po vsem svetu pomaga pri njihovem delu in prizadevanjem, usmerjenim k družinam, šolam, vrtcem, podjetjem in drugim ustanovam, pa tudi pri njihovem razvoju in organizaciji. Cilj združenja je ohraniti in širiti četvere temeljne vrednote po predlogu Jespera Juula, kot so enakovrednost (dostojanstva), avtentičnost, integriteta in osebna odgovornost, pa tudi druge vrednote, kot so vzajemno spoštovanje, varnost in stabilnost v družinah, šolah, podjetjih in družbi nasploh. Združenje podpira programe in projekte, ki so pomembni na državni in/ali mednarodni ravni, zlasti v državah članicah. Financira dejavnosti glede na njihov namen in vsekakor učinkovito porablja sofinanciranju namenjena sredstva. Združenje ima dobrodelni značaj in nima profitnih ciljev.

V letu 2020 ponovno subvencionira program izobraževanja iz odnosne kompetentnosti za strokovne delavce, ki delujejo v vzgoji in izobraževanju. Več o podprtem projektu najdete tule.

Mestna Občina Ljubljana

Odsek za projekte v okviru Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje pri MOL (nekdanji Urad za preprečevanje zasvojenosti) že od leta 2013 podpira izvedbo raznih Familylabovih projektov, in sicer največkrat serijo predavanj za starše, ki so doslej potekala v kar 13-ih ljubljanskih vrtcih, ter izobraževalni program, imenovan Z odnosno kompetenco do osebne avtoritete, ki je posebej namenjen strokovnim delavkam in delavcem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Iskrena hvala UPZ za dosedanjo podporo pri našem delu, zahvaljujemo pa se tudi vsem staršem, ki ste se srečanj udeleževali oz. se jih še boste!