Partnerji in sponzorji

volkecVrtec Volkec

Vrtec Volkec, je bil prvi familylabovski vrtec v Sloveniji, ki  se je osredotočil na razvoj zdravega samospoštovanja otrok. Tako je na prvo mesto postavil kakovost odnosov. Sodelovanje med vzgojiteljicami in otroki ter nasploh med pedagoškimi delavci in družino temelji na četverih vrednotnih stebrih, kot jih je formuliral Jesper Juul in jih nadalje razvija organizacija Familylab: enakovrednosti, odgovornosti, avtentičnosti in integriteti.

Mestna Občina Ljubljana

V letu 2013 je Urad za preprečevanje zasvojenosti pri MOL podprl izvedbo dveh pomembnih Familylabovih projektov, in sicer serijo predavanj za starše, ki so potekala v kar 13-ih ljubljanskih vrtcih, ter izobraževalni program, imenovan Z odnosno kompetenco do osebne avtoritete, ki je posebej namenjen strokovnim delavkam in delavcem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Podobno, vsebinsko nadgrajeno serijo srečanj za starše v ljubljanskih vrtcih smo izvedli tudi v l. 2014, 2015, 2016 in 2017. Z novimi predavanji pa nadaljujemo. Prav tako kontinuirano izvajamo tudi program za strokovno usposabljanje pedagoških delavcev iz odnosne kompetence.

Iskrena hvala UPZ za dosedanjo podporo pri našem delu, zahvaljujemo pa se tudi vsem staršem, ki ste se srečanj udeleževali oz. se jih še boste!