Breda Pavlovič

Kdo sem?

Odgovor ni preprost in bi lahko bil v različnih obdobjih tudi zelo nasprotujoč, saj sem v življenju potovala skozi veliko preizkušenj in v svoji nepomočnosti večkrat pomislila, da mi ne bo uspelo, da je zame življenje enostavno pretežko.

V časih mojih vzponov in padcev so le ti izčrpavali moje počutje in telo. Vseeno pa sem ostala radovedna, si postavljala vprašanja ‘zakaj?, kaj želim v življenju? Sčasoma se  je v meni usidrala jasna, čista misel: ‘želim mir, želim stabilnost’. Eden od odgovorov na moja vprašanja me je ujel med mojimi vsakodnevnimi vožnjami v službo, ko sem opazovala drevesa ob cesti in pomislila: ‘drevesa pa samo so in nič jim ni potrebno, da so’ –  tudi jaz si želim samo biti.

Našla sem psihoanalizo, ali pa je ona mene, našli so me ljudje, ki so verjeli vame in jaz v njih in mi ponudili izziv: razumeti otroka, razumeti vzročnost in posledico in se vsak trenutek spraševati, kaj je zadaj, v nezavednem. Tako se je pred dvajsetimi leti zame začela nova pot študija in življenja-psihoanaliza. Začela sem postavljati nove temelje za novo hišo, v kateri bom polno živela tu zemeljsko življenje. Moje delovno mesto vzgojitelja  v preventivnem psihoanalitičnem oddelku otrok je zame postalo delovišče in doživljenjsko delo gradnje prostorov v zgradbi: formirati novo osebnost, razumeti infantilne odzive odraslega, odgovarjati na otrokove akcije, reakcije in pripovedi s podporo in uvidom, včasih spregovoriti namesto njega ali pa mu vrniti občutek, da je slišan, viden in razumljen. Dodajati sem začela še študij transakcijske analize in delo analitskega terapevta v okviru le tega. Za mano je lepo število izobraževanj in delavnic. Na tej poti sem imela srečo spoznati tudi g. Jesperja Juula, ki mi je s svojim poslanstvom obogatil še en pomemben prostor v moji hiši.

Življenje, naše telo, naši odzivi so zelo kompleksni, zato se ne moreš osredotočiti le na en del in si dovoliti ostati slep za celoto. Zato je pomembna vkomponiranost in harmonija … in potem naše življenje/živost deluje na več ravneh: v poklicu, v športu, v starševstvu, v prijateljstvu, v partnerstvu, v karieri…a včasih postane to za nekoga že preveč zahtevno … in smo spet na začetku … pri potlačitvah in nezavednem.