Katinka Gøtzsche

katinka

Katinka Gøtzsche je magistrica dramaturgije in psihologije, od leta 2006 poučuje na danski gimnaziji, medtem pa deluje tudi kot svetovalka za učence z učnimi in socialnimi težavami. Ima bogate izkušnje na področju odnosne kompetentnosti, kjer se osredotoča na to, kako lahko strokovnjaki, ki delajo z otroki in mladino, razvijajo prisotnost, zavedanje in empatijo. Deluje v različnih evropskih državah, med drugim npr. poučuje v dvoletnem mednarodnem programu usposabljanja za strokovne delavce v Nemčiji. Poleg tega poučuje v daljnosežnem danskem projektu razvoja odnosne kompetentnosti na fakulteti za bodoče učitelje VIA v Aarhusu.