Katja Rovšek Nikitovič

Po izobrazbi socialna pedagoginja in magistrica antropologije spolov, trenutno specializantka integrativne psihoterapije na IPSI. Že od srednješolskih let naprej me zanima ukvarjanje z ljudmi, tako na teoretski kot praktični ravni. Izziv mi je spoznavati in razumeti ljudi iz vsakdanjika in tiste iz bolj marginalnih in segregiranih družbenih skupin. Od nekdaj me je zaposlovalo vprašanje enakih možnosti in zavzemanje za dostojanstveno in človeka vredno življenje.

V posebno veselje mi je ukvarjanje z najranljivejšo družbeno skupino – otroki, ter skrb za njihov celostni razvoj in varovanje njihovih pravic. Ta orientiranost k človeku me je vodila v izbiri študija in k pridobivanju izkušenj v različnih institucijah. Tako sem v času študija priložnostno in prostovoljno delala na Univerzitetnem zavodu za rehabilitacijo invalidov, na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, v Dijaškem domu Malči Beličeve. Sedaj sem zaposlena kot svetovalna delavka v Vrtcu Pedenjped, kjer imam tudi že dolgoletne delovne izkušnje.

Moje delo obsega delo z otroki, starši in strokovnimi delavci. Občasno vodim srečanja šol za starše in usposabljanja za zaposlene. Izkušnje in sive lase si nabiram tudi z lastnim starševstvom in v zakonu. Po naravi sem človek, ki ima rad spremembe in nove izzive. Veliko mi pomenijo druženje, šport in branje knjig.