Marjeta Doupona

Po osnovni izobrazbi sem diplomirana novinarka in magistra sociologije kulture, ožje področje uporabna lingvistika. Od leta 2000 sem nacionalna koordinatorka Mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS za Slovenijo. Raziskovalno se največ ukvarjam z različnimi vidiki pismenosti, s komuniciranjem in z okoliščinami, ki so povezane z dostopnostjo do izobraževanja. Bila sem članica Nacionalne komisije za pripravo smernic pismenosti ves čas njenega obstoja. Aktivno sodelujem na mednarodnih in nacionalnih konferencah s področja izobraževanja, svoje znanje pa neprestano izpopolnjujem tudi na izobraževalnih seminarjih in obiski tujih akademskih institucij. Moja lastna izobraževalna pot je bila vse prej kot običajna. Temelj mojega znanja, ki ga želim deliti z drugimi, je moje dolgoletno profesionalno delovanje: ker sem raziskovalka v velikih mednarodnih raziskavah, v katerih sodeluje na stotisoče otrok, in se neprestano učim, imam pa tudi zelo dobre profesionalne in zasebne stike z raziskovalci v tujini, sem pridobila dragocene izkušnje o tem, kako pri nas in v tujini poteka šolanje. Eno od dragocenih spoznanj na moji raziskovalni in življenjski poti je, da je znanje izjemna dota, ki jo ena generacija lahko posreduje drugi, in da do njega vedno vodi več kot ena pot.