International Basic Familylab Training 2020 

 

Temeljno Familylabovo usposabljanje 2020

 • Bi se radi temeljito seznanili s pristopom za delo z družinami po vrednotah, ki jih predlaga Jesper Juul?
 • Si želite poglobiti znanje s področja družinske dinamike in izboljšati svoj pristop, ko delate z otroki, starši ali družinami?
 • Vas mika, da bi obogatili kakovost odnosov s svojimi najbližjimi in najdražjimi?

Familylab Slovenija
in Familylab Hrvaška vabita na


Mednarodno temeljno Familylabovo usposabljanje:

1. modul: 23. – 26. januar 2020

2. modul: 2. – 5. april 2020

 

Kaj je namen usposabljanja?

Namen usposabljanja je omogočiti udeležencem poglobljen uvid v Familylabovo filozofijo. Po usposabljanju lahko pridobljeno znanje in izkušnje uporabljate pri svojem siceršnjem delu/zaposlitvi ali pa vodite delavnice oz. predavate pod okriljem FLS. Po koncu drugega modula vsak od udeležencev prejme bodisi certifikat za vodenje Familylabovih seminarjev bodisi potrdilo o udeležbi.


Komu je usposabljanje namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno strokovnim delavcem z izkušnjami pri delu s starši, z družinami in otroki, še posebej če si želijo postati Familylabovi stalni sodelavci – se pravi predavatelji, svetovalci in voditelji naših seminarjev in delavnic. Dobrodošli vzgojitelji in vzgojiteljice, psihologi in psihologinje, pedagogi in pedagoginje vseh podzvrsti, pedopsihiatri, socialni delavci, družinski svetovalci in terapevti ter osebe iz drugih poklicev, ki so vsak dan v stiku z odraslimi in otroki.

Na Familylabovo usposabljanje se lahko prijavite tudi osebe s šibkejšim strokovnim zaledjem. Delovne izkušnje so pomembne, če imate ambicije postati Familylabov sodelavec, sicer pa se je usposabljanju mogoče pridružiti brez nadaljnjih obveznosti glede izvajanja predavanj in seminarjev. To pogosto priteguje tiste, ki se želijo le spoznati z vsebino, ne vidijo pa se v vlogi voditelja ali predavatelja, oziroma nimajo ustrezne izobrazbe ali predznanja z relevantnih področij, vendar jih kljub temu zanima vsebinski del usposabljanja.


Kako usposabljanje poteka?

Usposabljanje je razdeljeno na dva štiridnevna modula; prvi je bolj teoretske narave, drugi bolj praktične. Pred prvim modulom morajo udeleženci preštudirati obvezno literaturo ter napisati uvodni esej oz. podati vprašanja/dileme/ugovore za nadaljnjo obravnavo. Med obema moduloma prejmejo udeleženci “domačo nalogo”: zabeležiti morajo pet resničnih primerov iz družinskega ali šolskega življenja, povezanih s takšnim ali drugačnim problemom oz. vzgojnim vprašanjem. Primeri so namenjeni nadaljnji obravnavi na drugem delu usposabljanja.

img_2099Na prvem modulu se udeleženci temeljito in poglobljeno seznanijo s temeljnimi vrednotami, ki so v osrčju Familylabove paradigme – to so enakovrednost, integriteta, osebna odgovornost in avtentičnost – kakor tudi s temeljnimi koncepti in načeli, ki delujejo v dinamiki odnosa med odraslim in otrokom. Na drugem modulu je v ospredju praktična plat dela z družinami – predvsem kako v praksi – torej skozi konkretno obravnavo konkretne težave konkretne družine – uveljavljati temeljna teoretična načela in vrednote.

Dnevni urnik traja od 9h do okrog 17h, med 13h in 14.30 je odmor za kosilo. Po večerji sledi program filmskih večerov (s filmi, ki se tematsko dotikajo na usposabljanju obravnavanih tem).

Usposabljanje poteka v angleščini (brez sprotnega prevajanja).


ODZIVE UDELEŽENCEV s prejšnjih usposabljanj si lahko preberete tule.Cilji usposabljanja:

 • Paradigmatski premik
 • Osredinjenost na odnos
 • Prenos teorij in znanja v vsakdanje življenje
 • Predstaviti temeljne vrednote in načel; raziskovati in preizkušati vrednote osebno in v skupinah; začeti skupinski razvojni proces
 • Navdihniti udeležence za strokovni in osebnostni razvoj
 • Deliti znanje, načela, vrednote ter ponuditi priložnost za refleksijo in introspekcijo
 • Navdati z občutkom, kako je biti dejaven vodja seminarjev oz. Familylabov sodelavec
 • Sprožiti v udeležencih proces odkrivanja pristnega sebe
 • Podati zgled, kaj v vsakdanjem življenju pomeni enakovrednost in kako jo živeti


Voditeljica usposabljanja:

dusanka 1Mednarodno temeljno usposabljanje 2018 vodi Dušanka Kosanovič, vodja hrvaškega Familylaba, sicer pa diplomirana psihologinja in psihoterapevtka družinske terapije (Nemško-danski inštitut za družinsko terapijo in svetovanje; www.ddif.eu) z večletnimi izkušnjami v praksi (selekcioniranje, klinični in globinski intervjuji, individualno in družinsko svetovanje ter terapija, supervizija, edukacija in vodenje treningov v poslovnem in nevladnem sektorju), predavateljica ter vodja strokovnih seminarjev in delavnic za starše.

Osebni nagovor Jesperja Juula:

From the very beginning of Familylab, we discussed how our seminar-leader training should be structured. Should it be more like traditional education including tests/final exams etc.? Or should it be the way we ended up doing it: a massive, high-quality input loaded with existential inspiration and based on our trust that experienced and well-educated people will digest and transform what we have to offer in ways that will make them better teachers, group leaders, and counsellors for parents and families.

After 12 years, our experience matches our expectations. Professionals and parents might wish for models and methods. But they become much more able to improve how they relate to others when they acquire the courage to mobilize their potential into authentic presence and leadership.

Many of your predecessors have chosen to continue working within the Familylab universe. Others have chosen to enrich their personal and professional lives under other umbrellas. Both are fine with us. It is more important for us to move you than to create a movement.

I am confident that your participation will enrich your life!

Best wishes
Jesper Juul


Cena: 

Polna cena usposabljanja znaša 1.500 € + DDV.

Cena vključuje kotizacijo za oba modula, gradivo, DVD (J. Juul) ter čaj, kavo in prigrizke skozi ves dan.

Prenočišče na kraju izobraževanja se plača posebej gostišču po vnaprej dogovorjenem ceniku, o katerem boste pravočasno obveščeni. V vednost: v l. 2018 je cena polnega penziona v dvoposteljni sobi znašala 40 € na osebo.

Plačilo je možno v več obrokih (po dogovoru). Ob plačilu v enem kosu priznamo 10% popusta. Pari so upravičeni do 10% popusta. Popusti se ne seštevajo.

Ob prijavi plačate prijavnino v višini 10% kotizacije, s čimer si zagotovite mesto v skupini. Ob morebitni odpovedi udeležbe prijavnine ne vračamo (gl. splošni pogoji).

Lokacija:

Seminar bo potekal sredi narave, na dveh čudovitih lokacijah. 1. modul (23. – 26. januar 2020) bo potekal na Turistični kmetiji Pri Marku (dvoposteljne sobe s kopalnico, polni penzion, 47 € na osebo/dan), 2. modul (2. – 5. april 2020) pa na Krvavcu, v penzionu Pr Ambružarju (dvoposteljne sobe s kopalnico, polni penzion).


Česa se lahko nadejate?img_1880

• osemdnevnega intenzivnega treninga
• vsakoletne skupinske supervizije (2 dni letno)
• rednih mesečnih intervizijskih srečanj
• priročnikov in elektronskih datotek za pomoč pri izvajanju seminarjev za starše
• koordinacije in oglaševanja programov za starše
• gradiv za udeležence in udeleženke
• honorarja za izvedbo seminarja/predavanja
• vznemirljive in profesionalne družbe, ki bo pozitivno učinkovala tudi na vaše vsakdanje delo, življenje ter osebno rast in razvoj


Kaj od vas pričakujemo?

img_1898

Od vodij seminarjev pričakujemo, da so dobro pripravljeni in sposobni podajati vrednote in načela Familylaba z vso svojo osebno in profesionalno integriteto. Poleg opravljenega temeljnega usposabljanja pričakujemo od vodij seminarjev tudi, da redno sodelujejo na supervizijah, intervizijah in drugih treningih/izobraževanjih ter da so poleg tega pripravljeni svoja stališča in izkušnje deliti s kolegi in vodstvom Familylaba; le tako lahko namreč izboljšujemo kakovost in raznolikost našega dela.

Certifikat:

Po koncu 2. modula vsak od udeležencev prejme bodisi certifikat za vodenje Familylabovih seminarjev bodisi potrdilo o udeležbi. Potrdilo o udeležbi prejmejo udeleženci, ki ne želijo delovati v okviru organizacije Familylab International oz. Slovenija, ali udeleženci, ki po mnenju nacionalnega vodstva (FLS) niso dovolj kvalificirani za to vrsto in raven dela.

img_2111Certifikat, ki ga prejmejo udeleženci po končanem usposabljanju, velja dve leti, pod pogojem, da se udeleženec ali udeleženka udeležujeta vsakoletne supervizije. V primeru, če udeleženec ali udeleženka v tem času izpolnjujeta minimalno raven aktivne dejavnosti v okviru Familylab Slovenija, se veljavnost certifikata samodejno podaljša za nadaljnji dve leti.

Po preteku prvih dveh let se lahko udeleženec ali udeleženka udeležujeta supervizij, le če sta dejavna kot voditelja seminarjev. Organizaciji Familylab Slovenija se lahko ponovno pridružita, kadarkoli presodita, da si želita spet postati aktivna.

Študijska literatura:

 • Kompetentni otrok (Jesper Juul, Didakta 2008) – OBVEZNO
 • To sem jaz! Kdo si pa ti? (Jesper Juul, Didakta 2008) – OBVEZNO
 • Družinske vrednote (Jesper Juul, Didakta 2009) – OBVEZNO
 • Družine z najstniki – ko vzgoja odpove (Jesper Juul, Didakta 2009)
 • Družine s kronično bolnimi otroki (Jesper Juul, Zavod Manami 2010)
 • Mož in oče – knjiga zate (Jesper Juul, Zavod Manami 2011)
 • 4 vrednote, ki jih daste otroku za vse življenje (Jesper Juul, MK 2013)
 • Hura, gremo jest! (Jesper Juul, Didakta 2012)
 • Od poslušnosti do odgovornosti (Jesper Juul & Helle Jensen, Didakta 2009)
 • Dva eseja: Ženska, mati & Si sploh želimo čilih in zdravih otrok? (Jesper Juul, Zavod Manami, 2013)
 • Šolski infarkt (Jesper Juul, Mohorjeva Celovec 2014)

> Jesperjeva bibiliografija
> Jesperjeve knjige v angleščini

Prijave in dodatne informacije:

Ivana Gradišnik: ivana@familylab.si, 031 649 749

Ob prijavi vas prosimo, da izpolnite in nam pošljete še prijavnico, ki jo najdete v slovenskem: Prijavnica na usposabljanje Familylab_2020 ali angleškem jeziku: Application form Familylab_2020.


ODZIVE UDELEŽENCEV s prejšnjih usposabljanj si lahko preberete tule.Familylab Slovenia
 & Familylab Croatia welcome you at

The International Basic Familylab Training 2020:

1st module: 23rd – 26th January 2020

2nd module: 2nd – 5th April 2020

 

The purpose of the training

The course gives you a deeper insight into the philosophies of Familylab. Attending it enables you to use the material as part of your own work and/or arrange your own workshops. Participants of the training recieve a certificate allowing them to work under the umbrella of Familylab Association.


Who is it for? 

For professionals working with children or/and families, i.e. educators, teachers, social and special pedagogues, psychologists, social workers, family councellors, psychotherapists and similar professional profiles.

The Basic Familylab Training is also suitable and available for non-professionals and those not interested in working under Familylab. For further details, please contact Ivana Gradišnik (ivana@familylab.si).


What does the training consist of? 

The training consists of two four-day modules (intensive 8 days); the first is more theoretically oriented while the second one is more practical in nature. Before the training the participants must read the recommended literature and submit an essay/questions for debate. Between the first and the second module the participants must write up five real life cases from family or school/kindergarden life. These cases will serve as a basis for practical work in the second module.

img_1882During the first module the participants get well acquainted with the basic values which make up the heart of Familylab paradigm – i. e. equal dignity, integrity, personal responsibility and authenticity – and some of the basic concepts and principles at play in the adult-child relationship dynamics. The second module is dedicated to more practical activities and the basic question: how to implement the theory into practice so as to respect and promote the basic philosophy (values).

Each day the training starts at 9h and finishes at around 17h; lunchtime planned from 13h – 14.30.

The training will be held in English language (without translation).


Training goals:

 • Paradigm shift
 • Focus on a relationship
 • Transfer of theories and knowledge into daily life
 • Introduction of values, exploring & experiencing values personally and in groups, entering into the group developing process
 • To inspire the participants in their professional development
 • To share knowledge, principals, values, and provide the opportunity for reflection and introspection
 • To give perspective on how to be active as a seminar-leader
 • To give example on how to live equal dignity

The training is lead by:

dusanka 1 Dušanka Kosanovič, psychologist and psychotherapist (family therapy at DDIF), supervisor and coach, lecturer, national leader and manager of Familylab Croatia.

Jesper Juul’s personal address:

From the very beginning of Familylab, we discussed how our seminar-leader training should be structured. Should it be more like traditional education including tests/final exams etc.? Or should it be the way we ended up doing it: a massive, high-quality input loaded with existential inspiration and based on our trust that experienced and well-educated people will digest and transform what we have to offer in ways that will make them better teachers, group leaders, and counsellors for parents and families.

After 12 years, our experience matches our expectations. Professionals and parents might wish for models and methods. But they become much more able to improve how they relate to others when they acquire the courage to mobilize their potential into authentic presence and leadership.

Many of your predecessors have chosen to continue working within the Familylab universe. Others have chosen to enrich their personal and professional lives under other umbrellas. Both are fine with us. It is more important for us to move you than to create a movement.

I am confident that your participation will enrich your life!

Best wishes
Jesper Juul

> See Jesper’s bibilography
> Go to Jesper’s books in English

Price: 1.830 € 

The price includes the cost of both training modules, the hand-out materials, DVD (J. Juul), and all-through-day snacks.

Accommodation (plus full board) is arranged for separately directly with the guesthouse. You will be informed of the price in due time; for your information, the price in 2018 was 45 €/person for accommodation & full board.

Application fee (non-refundable): 10%. Payment possible in installments. For more information on payment conditions, please contact Ivana Gradišnik (ivana@familylab.si)

Location:

The training will take place at two beautiful locations. 1st Module (23rd – 26th January 2020) will take place at the Tourist farm Pri Marku (single and double rooms with bathroom, full board, 47 € per person/day), and 2nd Module (2nd – 5th April 2020) will take place at Krvavec, in the pension Pr Ambrožarju (double rooms with bathroom, full board).

Certificate:

After the training the participants will receive a certificate allowing them to organize their own lectures and workshops for parents under the umbrella of Familylab. The certificate is valid for two years. After that its validation is confirmed by actively participating in delivering content under the umbrella of Familylab and by attending the yearly supervision regularly and/or any other groups that specific national branches of Familylab had installed.

Reading list:

Application and further information:

Ivana Gradišnik: ivana@familylab.si, +386 (0)31 649 749

When registering, please fill out and send us the application form, which can be found here: Application form Familylab_2020.