Hranjenje otroka je tesno povezano z izražanjem ljubezni, skrbi in nege otroka, vse od njegovega rojstva dalje. Kljub dobrim namenom pa se odnosi za mizo kaj hitro sprevržejo v pravi mali boj za oblast oziroma medsebojno tekmo, kdo je bolj trmast. Zlasti takrat, kadar otroku ne dovolimo, da sodeluje in soodloča o svojih najosnovnejših potrebah. Pri hranjenju otroka tako velja nenapisano pravilo: starši odločajo, kaj bodo ponudili otroku, kdaj in koliko. Otrok pa odloči, ali bo jedel in koliko bo pojedel.

Nič ni narobe s tem, da človek kdaj prevzame odgovornost zase in za svoj obrok. Ne gre za to, da naj bi družinski jedilnik postal a-la-carte restavracija, temveč za to, da bi se vsi člani družine za mizo počutili enako dobrodošle in vredne. Prav zato je še posebej pomembno, da se hrana pri otrocih ne pojavlja kot oblika nagrade, kazni, manipulacije ali prisile.

Na predavanju se bomo posvetili temi, kako prisluhnemo otroku in mu približamo pomen zdrave, uravnotežene prehrane. Ali otroci res ne marajo zelenjave? Ali otroci vedo, kaj je zanje najbolje? Ali to vemo starši in vzgojitelji? Kaj otroka motivira v kuhinji in za mizo ter kaj lahko odrasli naredimo, da bo hrana obred, ki nas med seboj povezuje, ne oddaljuje.

Predavanje je namenjeno tako staršem kot vzgojiteljem in učiteljem oz. vsem, ki delajo z otroki. 

Srečanje vodi Irena Tomažin, univ.dipl.pravnica in mediatorka, aktivna sodelavka Familylab Slovenija in vodja izobraževalnega Zavoda Kalejdoskop ter projekta Zdrava juhica, ki ozavešča otroke in družine o pomenu zdrave, uravnotežene prehrane in medsebojnih odnosov.