Otroštvo je čas za igro

Otroci so rojeni raziskovalci. V njih tiči znanstven duh, ki želi neprestano spoznavati nova obzorja. Ves čas raziskujejo, se razvijajo in se učijo. Prek igre spontano nabirajo življenjske izkušnje, ter spoznavajo svoje okolje in sebe.  Največja in najbogatejša igralnica na svetu, ki ponuja neomejeno možnosti za igro in raziskovanje, je narava. Naravno okolje je živo in na vsakem koraku nudi spontane in nepredvidljive izkušnje. Spodbuja radovednost, ustvarjalnost in vztrajnost.

Otroci se najbolje učijo prek lastne izkušnje in prek opazovanja drugih. Ko se z vrstniki igrajo v naravi, spontano razvijajo sposobnosti, znanja in veščine, ki jih bodo potrebovali v življenju. Med igro otroci sami poskrbijo za svoj motorični, senzorični, kognitivni, emocionalni in socialni razvoj. Vsak otrok v naravi lahko poišče nekaj kar ga trenutno zanima, v čemer je dober ali kar mu predstavlja izziv.

Naravno okolje pomirja in vzpodbuja stik  s sabo. Morebitni trenutki dolgčasa in praznine otrokom pomagajo spoznavati sebe in spodbujajo ustvarjalnost. Kadar se svobodno igrajo v naravi, so res lahko takšni, kot v resnici so in si vzamejo, kar tisti trenutek potrebujejo.

Danes  je veliko otrok igralno podhranjenih. Pomanjkanje proste igre in gibanja pri otrocih lahko vpliva na upad pozornosti, šibkejše telo, slabši občutek ravnotežja, slabše procesiranje čutnih zaznav, slabše razvito domišljijo, nesamostojnost, nekreativnost in težave z odločanjem. Posledično to lahko pomeni slabši učni uspeh v šoli in kasneje tudi večje težave pri doseganju poslovnega uspeha.

Predavanje vodi Urša Plešnar, uni.dipl.socologinja, idejna vodja in gonilna sila projekta Gozdalnica – gozdni vrtec, izkušena gozdna varuška mnogim predšolskim in šolskim otrokom, od leta 2016 pa tudi certificirana vodja seminarjev pri Familylab Slovenija.