PEDAGOŠKE PRAKSE UČINKOVITIH ŠOL

Seminar po naročilu za kolektiv učiteljev in strokovnih delavcev na šolah

Učinkovitost šole se ne odraža na zunanjem preverjanju znanja, saj imajo dober rezultat lahko neučinkovite, slabega pa tudi učinkovite šole. Ali je lahko vsaka šola učinkovita? Od česa je to odvisno? Kakšne so pedagoške prakse učinkovitih šol?

 

Teme in vsebine, s katerimi se bomo ukvarjali na seminarju:

  • Na seminarju se bomo spoznali z dokaj novim, a že uveljavljenim avstralskim modelom (avtorji dr. Jamesa Ladwig in sodelavci) kakovostnega poučevanja, ki ga tvorijo tri temeljne dimenzije: intelektualna kakovost, kakovost učnega okolja in osmišljanje pouka.
  • Opozorili bomo na dve dimenziji, ki sta se v slovenskih šolah izkazali kot najpomembnejša dejavnika pri učinkovitem pouku, to pa so visoka pričakovanja kot element dimenzije kakovostnega učnega okolja ter celotna dimenzija osmišljanja pouka.
  • Vsaka dimenzija je sestavljena iz šestih elementov, ki jih bomo podrobno obdelali na seminarju. Nekateri elementi so v naših šolah vključeni, nekateri pa (še) popolnoma prezrti.
  • Vse vsebine bomo preželi s temeljnimi Familylabovimi načeli, zlasti konceptoma samospoštovanja in osebne integritete. Seminar se bo izvajal kot kombinacija predavanja in delavnice.

Trajanje: praviloma 5 pedagoških ur (oz. po dogovoru)

Izvajalka seminarja: Marjeta Doupona, raziskovalka na področju izobraževanja.

Naročila in dodatne informacije: info@familylab.si