Postanite odgovorni za podjetje in svojo kariero

Anita Arnuš

Podjetja vse pogosteje štejejo odgovornost med svoje temeljne vrednote. 

Pa res vemo, kaj to pomeni?

 

Navadno nimamo težav z razumevanjem družbene odgovornosti, medtem ko teže sprejemamo osebno odgovornost. Te nikoli ne moremo zanikati. S psihološkega vidika je smiselno, da to odgovornost prevzamemo nase, sicer bi nedvomno privolili v vlogo žrtve.

Podobno kot so za odnose v družini najprej odgovorni starši, so za odnose v podjetju najprej in najbolj odgovorni vodje. Seveda pa v podjetjih nismo zaposleni otroci, kar pomeni, da je za klimo in odnose v podjetju soodgovoren vsak izmed nas. Pri odgovornosti v podjetjih poudarjamo tako odgovornost, ki izhaja iz položaja moči (vodstveni kader), kot odgovornost vsakega izmed nas za lasten karierni razvoj.

A če vodstvo podjetja z ustrezno strategijo, kulturo v podjetju, organizacijo poslovnih procesov, sistemom nalog in odgovornosti ter predvsem z ustreznim vodenjem in odnosom do sodelavcev ne ustvari primernega okolja, bodo še tako odgovorni posamezniki težko vzdrževali visoko raven odnosov, motiviranosti in nasploh zavzetosti. Zato sta začetek in konec ustvarjanja dobrih odnosov v podjetju predvsem v rokah vodij, ne gre pa zanemariti, da je za dobre odnose odgovoren tudi vsak posameznik.

Splača se, da zaposlenim prepustite nekaj odgovornosti

Vsakemu podjetju se splača, da zaupa sodelavcem. K temu sodi tudi to, da jim prepusti odgovornost za svoje delo, za sprejemanje odločitev na vseh ravneh in za rezultate dela. Če prevzamem odgovornost in v svojem delu vidim smisel, se počutim pomembnejšega za podjetje in družbo. To je največji motivator za ljudi. Če pa moram samo ubogati, nimam veselja, ne morem in ne smem se razvijati, nazadnje trpi ustvarjalnost celotnega podjetja. Seveda tega ne smemo enačiti s prepuščanjem in naivnostjo. Tisti, ki ima moč (starš, nadrejeni), poskrbi za vodenje. S tem preprečimo, da bi se otrok denimo poškodoval, sodelavci pa bi si denimo z denarjem polnili svoje žepe.

Pri najuspešnejših in najbolj zdravih korporacijah velja načelo, da je najučinkovitejša ureditev tista, ki zagotavlja nekakšen red, da so temeljna pravila široko zastavljena, v njihovem okviru pa lahko vsak posameznik čim bolj uporablja svoje sposobnosti. Bolj vodstvo predaja zaposlenim pooblastila in odgovornost za sprejemanje odločitev, bolj odgovorni in kompetentni bodo. Družba najbolje deluje takrat, ko so posamezniki v njej samostojni.

Ne izogibajte se konfliktom

Sami smo odgovorni za rezultate svojega dela in osebno rast. Kadar zaposleni ne dosega rezultatov, nima dovolj znanja, je na napačnem delovnem mestu, se izogiba delu – takrat je odgovornost vodje, da ukrepa ali se v skrajnem primeru tudi razide z zaposlenim. Napake sprejemamo, vendar to ne pomeni, da se z njimi sprijaznimo. Torej, če postane položaj neznosen, ga ima vodja pravico spremeniti. Najbolj neodgovorno je, da se vodja izogiba pogovoru in konfliktu. Namesto da reče »z vašim delom nisem zadovoljen«, ima stisnjene pesti in zobe. To ni dobro za nikogar, kajti tako posameznika kot delovno organizacijo prikrajšamo za možnost napredka.

Tudi drugim prepuščajte odgovornost

Drugi primer zlorabe odgovornosti je, ko ljudje pod pretvezo »preodgovornosti« te ne prepuščajo drugim. Gre za ljudi, obsedene z nadzorom. Ti ne spustijo sprejemanja odločitev iz svojih rok, drugim poskušajo vsiliti svoje vrednostne sisteme in podobno. To najdemo pri vseh organizacijah – v podjetjih, družinah in drugje. Tudi v tem primeru nihče prav zares ne pridobi, saj posledice miselnosti »jaz sem edini, ki vem, znam, lahko« čutijo vsi vpleteni. Pride lahko do izgorevanja na eni strani in upada motivacije na drugi. Poleg tega je podjetje prikrajšano za različne izkušnje in ideje.

Preberite članek do konca …

Članek je izšel v tiskani izdaji Finance, 10.03.2015, št. 48/2015 .

Submit a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja