Samospoštovanje ali koliko se imam rad

Od razvoja otrokovega samospoštovanja je odvisno, koliko se bo imel rad. Kako mu ga lahko pomagamo razviti in kako to pozitivno vpliva tudi na nas?

Zdravo samospoštovanje ni le pomemben pogoj za dobro počutje posameznika in za njegovo sposobnost vzpostavljanja harmoničnih odnosov s soljudmi, temveč je tudi najboljši psihosocialni »imunski sistem«, ki deluje zaščitno ob soočanju z življenjskimi izzivi, kot  so npr. selitev, menjava šole, ločitev, pritiski vrstniških skupin, različne odvisnosti in podobno.

Poleg tega je zdravo samospoštovanje najboljša osnova za učenje – bodisi v igri ali pri pouku. Otroci razvijajo svoje samospoštovanje pravzaprav v celoti iz sebe. Vsi ljudje se rodimo z zrncem samospoštovanja, naloga staršev pa je, da dajo otroku prave spodbude – in da poskrbijo za to, da ne ranijo otrokove osebne integritete. Občutka samospoštovanja ne moremo drugim »dati«, lahko pa jim pomagamo, da ga začnejo razvijati – in za to ni nikoli prepozno!

Na seminarju boste izvedeli veliko o tem, kako lahko spodbujate in podpirate svojega otroka, toda poleg tega ne smemo pozabiti, da je v družinskem življenju pomembno samospoštovanje prav vseh družinskih članov. Če so starši odprti in zavestno vzpostavljajo razmerje s svojimi otroki, bodo tudi na lastni koži občutili, da lahko otroci pomembno prispevajo k razvoju samospoštovanja odraslih. Vzgoja in skupno življenje je vzajemen proces, in naše samospoštovanje je v veliki meri odvisno od tega, kaj lahko drug drugemu damo. Otroci imajo enake potrebe kot odrasli: tako kot si starši želijo prispevati v življenju otrok, hočejo tudi otroci biti pomembni za življenje svojih staršev.

Srečanje vodi Urša Plešnar, uni.dipl.socologinja, idejna vodja in gonilna sila projekta Gozdalnica – gozdni vrtec, izkušena gozdna varuška mnogim predšolskim in šolskim otrokom, od leta 2016 pa tudi certificirana vodja seminarjev pri Familylab Slovenija.