U
M

Andrea German

Andrea je univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka z opravljenim študijskim izpopolnjevalnim programom za poučevanje angleškega jezika v prvem in drugem triletju.  Študirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Svoje znanje ves čas dopolnjuje v okviru Familylabovih usposabljanj ter drugih predavanj in seminarjev s področja poučevanja, dela z otroki, vzgoje. Je avtorica treh učbenikih kompletov za zgodnje poučevanje angleščine.

Delala je kot učiteljica razrednega pouka, prav tako je dobrih deset let sodelovala v projektni vpeljavi angleškega jezika v vrtec in prvo triletje. Vodila je več seminarjev za učitelje ter tri leta kot zunanja sodelavka vodila tudi vaje iz Didaktike angleškega jezika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V jezikovni šoli Lingula je postavila temelje za tečaje za najmlajše, ki se po njenih načelih učenja skozi igro peljejo še danes. Kot učiteljica je skozi leta sodelovala v mnogih projektih preprečevanja medvrstniškega nasilja, krepitve pozitivne razredne klime ter reševanja konfliktov kot tudi v projektu Learning2be, katerega cilj je krepitev otrokove samopodobe. Tesno je sodelovala z Unicefom pri izvedbi različnih delavnic na temo otrokovih pravic. Je tudi soavtorica Unicefovega Priročnika o otrokovih pravicah. Trenutno deluje kot učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Kolezija.

V okviru Familylaba piše prispevke na temo vzgoje in razvijanja odnosa z otrokom. Njeni glavni področji interesa sta krepitev odnosov v družini ter razvijanje pozitivne samopodobe pri otroku.

Je mama štirih otrok.