Svetovanje za starše na področju težav, povezanih s šolo

Nekoč so lahko starši preprosto rekli nekaj takega: »Uči se, da ti bo v življenju lažje kot je nama,« in so s tem svojo vlogo spodbujanja otroka k delu za šolo bolj ali manj opravili.

Danes je biti starš šolajočega se otroka mnogo bolj zapleteno. Šola na eni strani vse bolj posega v družino, v njen čas in v njene odnose, saj zahteva angažiranost staršev pri otrokovem učenju; na drugi strani vse več staršev čuti, da šolski sistem ne sledi družbenemu razvoju in da ni kos svojemu deležu nalog v pripravljanju mladih na življenje v sedanjosti in prihodnosti. Tako smo deležni pričakovanj, usmeritev in včasih pritiskov s strani inštitucije, ki ji le stežka še zaupamo svoje otroke.

Znajdemo se v precepu številnih dilem: kaj in koliko zahtevati, pričakovati od otroka? Naj se trudimo ugoditi sistemu ali raje podpremo otroka kot individualno bitje? Lahko tudi starši presojamo, kaj od šolskih nalog otroku koristi in kaj ne, ali naj zgolj sledimo navodilom učiteljev? Kako se odzvati, ko nastopijo težave – otrok odklanja šolo, se ne želi učiti, je moteč v šoli …?

Na vprašanja staršev bo odgovarjala naša sodelavka Marjana Škalič, psihologinja in mama treh otrok, avtorica bloga Kje vas čevelj žuli? – Šolstvo.

Storitev omogoča dve opciji:

1. Svetovanje po telefonu: pišite na info@familylab.si, na kratko opišite problem, navedite vašo telefonsko številko in predlagajte dva ali tri možne termine za telefonski pogovor. Naša sodelavka bo izbrala enega od terminov in vas o tem obvestila po mailu; v izbranem terminu vas bo poklicala, tako da ne boste imeli dodatnih stroškov.

2. Svetovanje po e-pošti: pišite na info@familylab.si in čim bolj podrobno opišite problem – dolžina ni omejena, svetovalka vam bo po potrebi zastavila dodatna vprašanja, nato pa napisala odgovor. V okviru ene storitve lahko večkrat pošljete dodatna vprašanja in dobite dodatna pojasnila, časovno znotraj enega meseca. Odgovor na posamezno vprašanje boste prejeli najpozneje v enem tednu.

V obeh primerih dopišite tudi podatke za izstavitev računa.

Cena: 60€

  • V primeru svetovanja po telefonu zajema pogovor v skupni dolžini 75 minut. Pogovorov je lahko več. 
  • V primeru svetovanja po e-mailu zajema dopisovanje znotraj obdobja enega meseca. Obdobje začne teči, ko poravnate račun za storitev.