UČITELJICA, VERJEMI VASE! – afirmacija učitelja in njegovega poklica

Seminar po naročilu za kolektiv učiteljev in strokovnih delavcev na šolah

Učiteljski poklic je eden najpomembnejših poklicev v družbi: poučuje in vzgaja nove rodove. Zaradi nenehnih kritik učiteljevega dela v medijih pa se včasih zgodi, da niti učitelji sami niso prepričani v poslanstvo svojega dela. Včasih se jim celo zgodi, da breme kritike, ki pada na njihova ramena, postane preveliko, in se še sami ujamejo v zanko pritoževanja in samopercepcije nemoči. A učitelj ni nemočen, saj je izobraženec in že stoletja soustvarjalec družbenih razmer.

Kljub vsemu vemo, da učitelji v Sloveniji delajo dobro. Znanje otrok, mladostnikov in odraslih se veča. Vsaka naslednja generacija je bolje opismenjena in več ve od prejšnje, kar nam dokazujejo mednarodne raziskave znanja. Učitelji in javnost pa kljub temu v nasprotju z dejstvi pogosto navajajo, da učenci manj znajo, so manj motivirani za učenje, so bolj nemirni, manj pripravljeni sodelovati itd. Vse razen znanja (motivacija, nemir, nepripravljenost na sodelovanje) je nemerljivo in tako podvrženo subjektivni presoji. Kako to, da četudi so vtisi o obnašanju otrok realni, znanje kljub vsemu raste? Kako to, da učitelji, ki so vsakodnevno z otroki, ne prepoznajo tega znanja, in s tem učinka in vrednosti svojega dela? 

Namen tega seminarja je opogumiti učitelja, da bo bolj verjel vase in v moč svojega dela.

Teme in vsebine, s katerimi se bomo ukvarjali na seminarju:

  • Učitelj kot nosilec družbenega napredka.
  • Zakaj in kako merimo znanje? Kako vemo, da otroci in mladostniki vedo veliko več, kot generacije pred njimi?
  • Zakaj je razmišljanje o nemotiviranosti, “lenobi” in “nevzgojenosti” otrok vseeno legitimno?
  • Pogosto poslušamo, da so starši in javnost nezadovoljni s šolo. Ali se pri tem počutimo osebno nagovorjene in zakaj?
  • Zakaj se učitelji na pritiske javnosti odzivajo defenzivno, zakaj je to škodljivo in kako se na konstruktiven način soočati s kritikami in obtožbami?
  • Analiza primerov iz medijev, ki komentirajo dogajanje v slovenskih šolah in poučevanje učiteljev.
  • Moč učiteljev, ko držijo skupaj, in njihov vpliv na otroke v šoli.

Vse vsebine bomo preželi s temeljnimi Familylabovimi načeli, zlasti konceptoma samospoštovanja in osebne integritete. Seminar se bo izvajal kot kombinacija predavanja in delavnice.


Trajanje: praviloma 5 pedagoških ur (oz. po dogovoru)

Izvajalka seminarja: Marjeta Doupona, raziskovalka na področju izobraževanja.

Naročila in dodatne informacije: info@familylab.si