Po starševski nasvet na svetovalni telefon

Svetovalna linija Halo, Familylab je prva pomoč za starše, ki čutijo, da so se pri vzgoji svojih otrok znašli na razpotju. Kaj lahko kot starši naredite, da bo vaš odnos z otroki drugačen? Svetovalna linija je lahko odlična “triaža”, nam je v pogovoru povedala Ivana Gradišnik, soustanoviteljica in vodja ustanove Familylab Slovenija. Brezplačno svetovanje po telefonski liniji poteka dvakrat na teden, takrat so njihove linije ves čas zasedene, razumljivo, saj vsak pogovor traja najmanj pol ure. Njihovi pogovori so individualni in ne potekajo, kot pravi Gradišnikova, po nekih univerzalnih instant recepturah. “Za vsakega si je za začetek treba vzeti dovolj časa, da sploh ugotovimo, kaj je zares težava – in kdo jo ima.” Velikokrat se namreč izkaže, da izvirna težava sploh ni vedenje otroka, zaradi katerega so starši poklicali. “Mnogi starši se kar hitro zavejo, da gre v resnici za simptom – in da otrok s svojim vedenjem kratko malo poskuša staršem oziroma odraslim okrog sebe sporočiti nekaj pomembnega, česar iz takšnih ali drugačnih razlogov ne more izraziti bolj neposredno ali zgolj verbalno. Zato pa pravimo, da je otrokovo vedenje za starše najbolj dragoceno takrat, ko se zdi najbolj razdiralno.” Prav v tej razdiralnosti se skriva pomembno sporočilo za starše, naloga odraslih pa je, da to sporočilo dešifrirajo ter hkrati prevzamejo odgovornost za kakovost odnosov in čustvenega ozračja v družini. “Vedenje otrok, naj bo prijetno ali razdiralno, je vedno enako pomembno za razvoj in zdravje staršev, kot je vedenje staršev pomembno za razvoj in zdravje otrok. Interakcija med odraslimi in otroki naj bo proces vzajemnega učenja. To je najdragocenejši moment tega, čemur pravimo vzgoja.” Ivana Gradišnik odrasle, ki pokličejo,...

Familylab – inspiracija za starše

Piše: Karolina Jovanoska Familylab uspešno deluje že v sedmih evropskih državah. V obliki predavanj, seminarjev in delavnic, ki jih po vsej Sloveniji vodijo usposobljeni Familylabovi strokovnjaki, ponuja podporo, pomoč in svetovanje družinam. V večini primerov gre za družine, kjer so starši dejavno udeleženi pri vzgoji svojih otrok in radovedno iščejo učinkovitejše oblike za spopadanje z večjimi ali manjšimi družinskimi težavami. Posebnost Familylaba je v tem, da ne gre za novo metodo vzgajanja ali klasično šolo za starše, polne nasvetov o tem, kaj je najboljše za vašega otroka. Gre za precej radikalno spremembo perspektive, kjer se krepi vaša starševska kompetenca in spoštuje izvirnost vaše družine. Vsak starš je največji strokovnjak za svojo družino. Familylab mu ta občutek lahko pomaga okrepiti. Moderno je vzgajati po metodi V zadnjem času smo vajeni poplave strokovnih knjig in vzgojnih serij, ki promovirajo določene metode: naredi to in to, če želiš imeti takega in takega otroka. Skupaj nalepita zvezdico na tablo, če je pridno zvečer zaspal. Odnesite ga iz kuhinje za 3 minute, dokler ne začne lepo jesti ipd. Nekatere metode se izkažejo za bolj, druge manj učinkovite. Skupni imenovalec vsake metode predstavlja starš, ki natanko ve, kakšno vedenje pričakuje od otroka in celo v kakšno osebo se mora razviti njegov otrok. Problem pri uporabi metod se pojavi, kadar jim začnemo zaupati bolj kot otroku, ki stoji pred nami. Zavedati se moramo, da nobena metoda ni univerzalna. Lahko deluje za nekoga, morda celo za večino otrok. Vendar ljudje, in s tem mislimo tudi na otroke, so edinstvena bitja. Niso stroj, ki začne delovati natančno tako, kot smo predvideli, če vklopimo gumbe v pravem zaporedju. Nimamo...

O usmerjanju staršev v iskanje lastne poti

Ivana Gradišnik je soustanoviteljica in vodja Inštituta za sodobno družino Manami, ki je bil ustanovljen v začetku leta 2008 in je pooblaščeni izvajalec projekta Familylab v Sloveniji. Intervju z njo je bil pripravljen prek spletnega dopisovanja v avgustu 2011. Kaj pomeni Familylab Slovenija? Familylab Slovenija je domači odganjek mednarodnega projekta, ki ga je na jesen svoje kariere zasnoval priznani danski družinski terapevt Jesper Juul. Familylab pomeni družinski laboratorij in je alternativa tako avtoritarnim kot permisivnim pristopom in pogledom na vzgojo otrok in življenje v družini. Poimenovanje je zanimivo. Zakaj ravno beseda laboratorij? Ime ni naključje: laboratorij pravimo zato, ker spodbujamo starše, da v današnji realnosti – postmoderni dobi, ko na voljo ni več skupnih, trdnih vrednot, niti verodostojnih zunanjih avtoritet – poiščejo starša v sebi. Spodbujamo jih, da raziščejo svoja prepričanja, etične in moralne poglede, mnoštvo vrednot, ki so jih tako ali drugače ponotranjili v teku odraščanja, se preizprašajo o tem, kdo so in kaj hočejo, ob tem pa razvijejo in se (pri vzgoji, pa tudi sicer) opirajo na tisto, čemur pravimo samospoštovanje, osebna odgovornost in osebna avtoriteta. Poimenovanje družinski laboratorij se postavlja kot alternativa običajnim tako imenovanim »šolam za starše«, kjer se staršem praviloma ponuja določena vzgojna »metodologija«, niz bolj ali manj vnaprej določenih potez ali vedenj, ki naj bi eliminirale nezaželeno reakcijo oz. moteče vedenje. V konceptu t. i. »laboratorija« pa nas običajno na primer zanima tudi to, kaj je »katalizator« ali sprožitelj te ali one reakcije in podobno. Laboratorij tudi pomeni, da starši iščejo, odkrivajo, kdo so in kakšen je njihov pogled na družino in eksperimentirajo s svojim pogledom na razvoj družine. Ime bi nakazovalo, da...