U
M

OD POSLUŠNOSTI DO ODGOVORNOSTI

Transformativni 12-dnevni izobraževalni program za izboljšanje odnosne kompetentnosti pri pedagoških delavcih

Oktober 2024 – marec 2025

4 moduli x 3 dni

 

SUBVENCIONIRANA KOTIZACIJA!

Odkrijte svoj polni potencial!

 • Spoznajte umetnost vzpostavljanja in negovanja kvalitetnih odnosov z otroki in odraslimi v vrtcih, šolah in drugih izobraževalnih okoljih.
 • Naučite se ohraniti svojo integriteto, obenem pa spoštovati integriteto otrok in mladostnikov.
 • Zasukajte svoj pristop od nagrajevanja in kaznovanja h gradnji odnosov, ki temeljijo na enakovrednosti, osebni odgovornosti in empatiji.
 • Prevzemite odgovornost za ustvarjanje pozitivnega vzdušja v vrtčevskih skupinah in razredih.
 • Osvojite veščine učinkovite komunikacije s starši in izboljšajte odnose s sodelavci in nadrejenimi.
 • Razvijte izjemne komunikacijske sposobnosti in samozavedanje v izobraževalnem okviru.
 • Postanite kompetentni vodja svoje skupine.

Namen in cilj izobraževanja

Izobraževanje je namenjeno pedagoškim delavcem (učiteljicam, vzgojiteljem, pedagogom različnih smeri, psihologinjam, ravnateljem itn.), ki želijo izpopolniti svoje znanje in veščine pri vzpostavljanju, grajenju in ohranjanju odnosov z učenci in dijaki, njihovimi starši ter sodelavci na delovnem mestu.

Izobraževanje, ki ga v Sloveniji organiziramo že petič, je pritegnilo veliko pozornost stroke predvsem zato, ker ponuja specifična znanja, kot je npr. globlje razumevanje dinamike odnosov v pedagoškem miljeju, torej odnosov med otroki/mladostniki in strokovnimi delavci, pa med strokovnimi delavci in starši učencev ter med strokovnimi delavci samimi.

Glavni cilj programa je spodbujati razvoj odnosne kompetentnosti pri udeležencih izobraževanja ter omogočiti povezovanje, skupno učenje in izmenjavo vrednot, ki so podlaga za spodbujanje mentalnega zdravja otrok, mladostnikov, odraslih in celotne družbe.

Struktura programa

Izobraževalni ciklus je sestavljen iz štirih modulov, ki trajajo vsak po tri dni, vsakič na drugi lokaciji (Slovenija, Hrvaška, Srbija, BIH).

Vsi moduli temeljijo na sodelovalnem pristopu, ki vključuje strokovna predavanja na določene teme, študije primerov, skupinske razprave in refleksije v veliki skupini ter interaktivne vaje v manjših skupinah. Te vaje so posebej zasnovane tako, da omogočajo praktično učenje uporabe odnosnih kompetenc preko lastnih izkušenj in aktivnega sodelovanja.

Povezovanje udeležencev iz različnih držav dodatno omogoča, da se skupaj učimo iz po eni strani različnih realnih izkušenj iz različnih sistemov, ki pa so si po drugi plati tudi zelo sorodni, če ne drugega po tem, da si v veliki meri delijo enako ali podobno zgodovinsko dediščino. Naše dosedanje izkušnje in spoznanja s tega izobraževanja pričajo o tem, da so težave in izzivi, s katerimi se soočajo pedagoško delavci, pogosto zelo individualni in povezani s specifično težavo in specifičnim kontekstom, v katerem delajo. Obenem pa so ti izzivi tudi zelo univerzalni – sprožajo ali odvijajo se se redno, ponavljajoče in mnogim v izobraževalnem sistemu, ne glede na to, od kod prihajajo in v kakšni ustanovi delajo (npr. konflikt z učencem, težaven odnos s staršem, nemoč, ko je učenec agresiven ali avtoagresiven, itd.)

Usposabljanje poteka v angleščini (brez sprotnega prevajanja).

Razpored modulov in urnik dela
 • 1. modul: 11. – 13. 10 2024, Slovenija
  Tema: Kaj je odnosna kompetentnost in kako se razvija?

 

 • 2. modul: 8. – 10. 11. 2024, Zagreb
  Tema: Vodstvo odraslih v skupini/razredu

 

 • 3. modul: 24. – 26. 1. 2025, Novi Sad
  Tema: Viri in načini podpore pedagoškim delavcem

 

 • 4. modul: 7. – 9. 3. 2025, (lokacijo sporočimo naknadno)
  Tema: Od poslušnosti do odgovornosti

Udeležba na modulih ni izbirna, pomembno je sodelovati na vseh.

Urnik dela po dnevih:

Petek: 14.00 – 20.00 (s kratkimi odmori po potrebi)
Sobota: 9.00 – 18.00 (z odmorom za kosilo in kratkimi odmori po potrebi)
Nedelja: 9.00 – 15.00 (s kratkimi odmori po potrebi, brez odmora za kosilo)

Prijava in kotizacija

Vrhunska priložnost za strokovni razvoj po izjemni ceni!

Z veseljem sporočamo, da je mednarodna organizacija Familylab Association prepoznala pomembnost našega projekta in ga (tokrat zadnjič!) podprla s sofinanciranjem organizacijskih stroškov.
Kotizacija za 12-dnevno izobraževanje tako znaša le 1.200 € na udeleženca.

(Običajna cena tega izobraževanja znaša okoli 5000 €. S subvencijo, ki nam jo omogoča Familylab Association, prihranite kar 3800 €!)

 

V ceno niso všteti potni stroški, nastanitev in hrana.
Plačilo je možno v več obrokih (po dogovoru).
Ob plačilu v enem kosu priznamo 10% popusta.
Ob prijavi plačate prijavnino v višini 10% kotizacije, s čimer si zagotovite mesto v skupini.

Skupina se bo formirala glede na vrstni red prispelih prijav, upoštevaje razmerje med prijavljenimi iz vrtcev in šol ter posamičnih držav.
Število udeležencev v projektu je omejeno.

Ob morebitni odpovedi udeležbe prijavnine ne vračamo (gl. splošni pogoji).

E-prijavnico izpolnite tule: KLIKNI!

Za vse dodatne informacije ali posvet smo vam na voljo na info@familylab.si ali na 040 49 00 49 (Ivana Gradišnik).

Avtorja in predavatelji

Jesper Juul - avtor izobraževanja

Jesper Juul je bil danski pedagog in družinski terapevt, predavatelj, edukator in supervizor, avtor številnih člankov, esejev in knjig s področja vzgoje, starševstva in družinskih odnosov. Pomembno področje njegovega dela je bilo usmerjeno na podporo in krepitev staršev, vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnjakov s skrbstvenega in vzgojno-izobraževalnega področja. Bil je ustanovitelj in vodja slovitega skandinavskega Kemplerjevega inštituta, l. 2006 pa je zasnoval mednarodni projekt Familylab, katerega cilj je podpirati starše in strokovne delavce pa Evropi in vsem svetu.

Helle Jensen - avtorica izobraževanja

Helle Jensen je danska psihologinja in družinska terapevtka, ki prav tako deluje v številnih evropskih deželah. Njeno skupno delo z Jesperjem Juulom je usmerjeno na področje razvoja odnosne kompetentnosti pri strokovnih delavcih ter na področje svetovanja in družinske terapije. Kot predsednica in ustanoviteljica Danskega združenja za promocijo življenjske modrosti otrok strokovnjake poučuje o razvoju empatije in prisotnosti, zato da bi te vrednote uspešno prenesli v življenje otrok in mladostnikov, s katerimi delajo. Trenutno sodeluje pri izvedbi EU programa »Hand in Hand«, ki je namenjen krepitvi socialnih, čustvenih in medkulturnih kompetenc učencev osmih razredov, ter vodi program »Trening empatije« (trainingempathy.com).

Christine Ordnung - predavateljica

Christine Ordnung je nemška pedagoginja na področju glasbe in gibanja ter telesna terapevtka. Po izobraževanju na področju družinskega svetovanja po načelih Jesperja Juula in po praksi iz osebnega dela z družinami je leta 2010 v Berlinu ustanovila Nemško-danski inštitut za družinsko terapijo in svetovanje, ki ga tudi vodi. Inštitut deluje po načelih izkustveno usmerjene družinske terapije. Glavno področje njenega dela je usmerjeno na delo z družinami in pedagoškimi delavci v vrtcih in šolah, še posebej na področju razvoja odnosne kompetentnosti.

Dušanka Kosanović - predavateljica

Dušanka Kosanović je hrvaška psihologinja in družinska terapevtka ter vodja hrvaškega Familylaba. Študij iz družinske terapije je končala na „Nemško-danskem inštitutu za družinsko terapijo in svetovanje“ v Berlinu. Njeno glavno področje je usmerjeno na nudenje podpore posameznikom in družinam ter supervizorsko delo v skrbstvenih, vzgojno-izobraževalnih poklicih in poslovnem sektorju. Pomembno področje njenega zanimanja je tudi psihoonkologija. Na temo odnosne kompetentnosti vodi usposabljanja, seminarje in delavnice ter predava strokovnim delavcem na Hrvaškem in v tujini.

Dodatne informacije

Kaj pričakujemo od vas?

S projektom želimo v proces učenja o odnosih – predvsem o odnosih med učitelji/vzgojitelji in otroki/mladostniki ter njihovimi starši – vključiti zainteresirane in motivirane strokovne delavce.

Namenjen je notranje motiviranim pedagoškim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah – vzgojiteljem, učiteljem/profesorjem, strokovnim delavcem – ki so zainteresirani za učenje in razvoj na področju odnosne kompetentnosti in vodenja v skupini ter postavljajo osebni in strokovni razvoj visoko na lestvici življenjskih vrednot. Edukacijsko skupino bodo sestavljali udeleženci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Bosne in hercegovine; iz vsake od držav se lahko prijavi omejeno število udeležencev.

Za sodelovanje je potrebno razumeti angleški jezik, kajti predavanja ne bodo tolmačena. Če angleščino razumete, vendar je ne govorite, pa bomo poskrbeli za prevod vaših vprašanj/komentarjev v teku izobraževanja oz. diskusij.

Študijska literatura
 • Od poslušnosti do odgovornosti, Jesper Juul in Helle Jensen (Didakta, 2010)
 • Šolski infarkt, Jesper Juul (Mohorjeva družba Celovec, 2014)
 • Dialog s starši, Helle in Elsebeth Jensen (Zavod Manami, 2011)
 • Kompetentni otrok (Jesper Juul, Didakta 2008)
Koordinacija projekta za Slovenijo

Ivana Gradišnik je ustanoviteljica in vodja slovenskega Familylaba. Po končani Fakulteti za novinarstvo se več let ukvarja s publicistiko in prevajanjem književnih del, konec leta 2007 pa ustanovi Familylab Slovenija. Odtlej se ukvarja z organizacijo in koordinacijo dogodkov in izobraževalnih programov za starše in pedagoške delavce, vodi seminarje, predavanja in delavnice za starše, opravlja svetovalno delo, vodi založniške projekte ter piše članke in kolumne o psihologiji vsakdana, vzgoji otrok in odnosih v družini.

Odzivi udeležencev