U
M

Splošni pogoji

LASTNIŠTVO

Familylab Association in Familylab Slovenija
Avtorji posamičnih člankov so navedeni ob besedilu. Opise seminarjev pripravljajo Jesper Juul in vodje seminarjev. Za tekoče vzdrževanje spletne strani, urejanje vsebin in oblikovanje videza skrbi Inštitut za sodobno družino Manami.

CILJI

Familylab Slovenija je neodvisni projekt, katerega cilj je spodbujati, podpirati in usmerjati starše, strokovnjake in vse, ki živijo in delajo z otroki. Podlaga našega delovanja so četvere temeljne vrednote: samospoštovanje, osebna odgovornost, spoštovanje integritete in avtentičnost. Familylab Slovenija, ki je domači odganjek mednarodne organizacije, je versko in politično nevtralni projekt, ki ga financiramo s prirejanjem dogodkov.

ODGOVORNOST

Familylab Slovenija ne ponuja psihoterapije, temveč si prizadevamo obveščati, spodbujati in usmerjati.

OSEBNA ODGOVORNOST

Vsak, ki se prijavi na naše dogodke, samostojno prevzema odgovornost za svoje ravnanje. Familylabovi seminarji, delavnice in predavanja niso nadomestilo za zdravljenje ali nadaljnje svetovanje, kjer je potrebno. Udeležencem dogodkov ne moremo zagotoviti, da se bo zgolj zaradi udeležbe njihovo telesno, čustveno ali duševno počutje izboljšalo, niti da se bo na splošno izboljšala kakovost njihovega življenja. Nihče, ne organizator niti vodje seminarjev, ne moremo biti odgovorni za morebitne težave ali poslabšanja počutja.

ZGODNJA PRIJAVA POVEČUJE MOŽNOST UDELEŽBE

Da bi zagotovili kakovost na dogodkih, ki jih organiziramo, ustrezno omejujemo število udeležencev. Prijave potrjujemo glede na čas prejema.

KOTIZACIJA ZA UDELEŽBO

Stopnja DDV za dogodke, ki jih organiziramo, je 22%. Kotizacija za posamični dogodek mora biti praviloma plačana najmanj 14 dni pred začetkom, razen če ni dogovorjeno drugače.

ODPOVEDNI ROKI IN VRAČILO VPLAČIL

Udeležbo na celodnevnih seminarjih je mogoče odpovedati največ 14 dni pred terminom, razen če ni določeno drugače. Po odpovedi si pridržujemo pravico zaračunati prispevek v višini 50% kotizacije. Pri odpovedi v roku treh dni pred terminom vplačane kotizacije ne vračamo, možno pa se je dogovoriti za udeležbo nadomestnega udeleženca.
Vstopnine za predavanja in krajše (3-4 urne) seminarje ne vračamo.

Odpovedi prijav za večdnevne seminarje in “teach the teacher” usposabljanja sprejemamo samo v pisni obliki. Pri odpovedih do enega meseca pred usposabljanjem povrnemo vso vplačano kotizacijo, razen stroška za rezervacijo (v višini 10% kotizacije). Pri poznejših odpovedih zaračunamo stroške v višini 50% kotizacije. Pri odpovedih v roku treh dni pred terminom vplačane kotizacije ne vračamo, možno pa se je dogovoriti za udeležbo nadomestnega udeleženca.

POTRDILO O USPOSABLJANJU

Potrdilo/certifikat o udeležbi na Familylabovem usposabljanju prejmete, če se udeležite najmanj 75% programa.

SPREMEMBE PROGRAMA

Izvedba seminarjev in delavnic je odvisna od minimalne udeležbe. Organizator si pridržuje pravico do spremembe datumov, krajev in vsebine seminarjev in delavnic. Prijavljeni bodo o spremembah obveščeni ustrezno in pravočasno.

ODPOVEDI PROGRAMA

Če je izobraževanje odpovedano iz tehničnih razlogov, organizator povrne vplačila kotizacije. Vsi nadaljnji odškodninski zahtevki so izključeni. V primeru odpovedi dogodka zaradi bolezni predavatelja ali drugih nepredvidenih dogodkov organizator ni dolžan izpeljati programa.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Vsi osebni podatki udeležencev in članov spletne strani bodo obravnavani zaupno. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam in se ne bodo uporabljali za kakršnekoli namene, ki niso v skladu s cilji našega delovanja. Zbrane elektronske naslove bomo uporabljali izključno za obveščanje o naši dejavnosti prek novičnika. Novičnik lahko kadarkoli odjavite.

BLOG

Skupinski blog Familylab Slovenija pišemo in urejamo Familylabovi stalni sodelavci. Obiskovalci strani vabljeni h komentiranju. Vse informacije in mnenja, objavljena na blogu, odsevajo stališča in poglede posameznih avtorjev.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Vsebine na spletni strani skrbno pregledujemo in posodabljamo. Kljub temu ne moremo stoodstotno zagotoviti nezgrešljive pravočasnosti in točnosti. Vse objavljene informacije lahko ustrezno dopolnimo, odstranimo ali kakorkoli spremenimo brez predhodnega obvestila.

Za vsebine, objavljene na spletnih straneh, do katerih lahko dostopate prek povezav, objavljenih tule, ne moremo prevzeti odgovornosti. Nobena od zunanjih povezav ni bila v času objave na naši spletni strani kakorkoli povezana z nezakonito vsebino. Za netočne ali nepopolne podatke, objavljene na tujih spletnih straneh, in za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi takih podatkov, je odgovoren izključno ponudnik zadevne spletne strani.

AVTORSKE PRAVICE

Slike, objavljene na spletni strani, so zakonito kupljene v za to pooblaščenih fotografskih agencijah, izdelane v programu Canva Pro ali pa so last zasebnih lastnikov, ki so nam jih prijazno odstopili v uporabo.
Vsa besedila na tej spletni strani so last bodisi Familylaba oz. navedenih avtorjev.

Vsebine, objavljene na tej spletni strani, je dovoljeno širiti ob ustrezni navedbi vira.