U
M

Temeljno Familylabovo usposabljanje

Familylab Slovenija in Familylab Hrvaška vabita na
Temeljno Familylabovo usposabljanje

Dva modula: 9. – 12. 5. 2024 in 26. – 29. 9. 2024

 

 • Vas zanima delo s starši in družinami? Bi radi širili znanje, ideje, načela in vrednote, na katerih temelji vzgojni pristop, kot ga uokvirja eksistencialna filozofija po Jesperju Juulu? 
 • Si želite poglobiti znanje s področja družinske dinamike in odnosne kompetence ter izboljšati svoj pristop, ko delate z otroki, starši ali družinami? Ali pa vas zanima postati del ekipe slovenskega Familylaba?
 • Vas mika, da bi obogatili kakovost odnosov z najbližjimi in najdražjimi?

Intenzivno in poglobljeno izobraževanje je razdeljeno na dva štiridnevna modula.

Temelji na temeljnih vrednotah in načelih slovitega danskega terapevta, avtorja in edukatorja Jesperja Juula ter njegovih bogatih izkušnjah na področju družinske terapije.

Izobraževanje deluje transformativno, kar pomeni, da praviloma izrazito spremeni pogled na otroke, kakovost odnosov med velikimi in malimi ter vzgojo nasploh. Z drugimi besedami: hočeš nočeš vpliva na spreminjanje našega zornega kota in način dojemanja Drugega. S tem med drugim omogoča, da se znebimo škodljivih avtomatizmov in bolj ali manj toksičnih običajev in navad, kakršne spodbuja t. i. “tradicionalni” način vzgoje in izobraževanja. Namesto tega razpira pogled, ostri razumevanje procesov v medosebnem prostoru ter pripravljenost razvijati, preizkušati nove, drugačne, bolj funkcionalne in tudi dolgoročno bolj zdrave alternative. Udeleženci pa skozi raziskovanje lastnih vzorcev in načinov odzivanja in vedenja (hočeš nočeš) prejmete tudi obilico iztočnic za osebni razvoj. 

Po opravljenem izobraževanju prejmete certifikat in lahko postanete del ekipe sodelavcev slovenskega Familylaba. 

O usposabljanju

Kaj je namen usposabljanja?
Namen usposabljanja je omogočiti udeležencem poglobljen uvid v Familylabovo filozofijo. Po usposabljanju lahko pridobljeno znanje in izkušnje uporabljate pri svojem siceršnjem delu/zaposlitvi ali pa vodite delavnice oz. predavate pod okriljem FLS. Po koncu drugega modula vsak od udeležencev prejme bodisi certifikat za vodenje Familylabovih seminarjev bodisi potrdilo o udeležbi.
Komu je usposabljanje namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno strokovnim delavcem z izkušnjami pri delu s starši, z družinami in otroki, še posebej če si želijo postati Familylabovi stalni sodelavci – se pravi predavatelji, svetovalci in voditelji naših seminarjev in delavnic. Dobrodošli vzgojitelji in vzgojiteljice, psihologi in psihologinje, pedagogi in pedagoginje vseh podzvrsti, pedopsihiatri, socialni delavci, družinski svetovalci in terapevti ter osebe iz drugih poklicev, ki so vsak dan v stiku z odraslimi in otroki.

Familylabovo usposabljanje je namenjeno tudi staršem, starim staršem, študentom in drugim, ki nimate strokovnega zaledja, vas pa teme in vrednote, ki jih predstavlja Familylab in Jesper Juul navdihujejo in bi si želeli poglobiti svoje znanje in v praksi izkusiti način našega dela. Familylabovo izobraževanje je lahko pomembna odskočna deska za osebni razvoj in kvalitetne medosebne odnose.

Kako usposabljanje poteka?

Usposabljanje je razdeljeno na dva štiridnevna modula; prvi je bolj teoretske narave, drugi bolj praktične. Pred prvim modulom morajo udeleženci preštudirati obvezno literaturo ter napisati uvodni esej oz. podati vprašanja/dileme/ugovore za nadaljnjo obravnavo. Med obema moduloma prejmejo udeleženci “domačo nalogo”: zabeležiti morajo pet resničnih primerov iz družinskega ali šolskega življenja, povezanih s takšnim ali drugačnim problemom oz. vzgojnim vprašanjem. Primeri so namenjeni nadaljnji obravnavi na drugem delu usposabljanja.

img_2099Na prvem modulu se udeleženci temeljito in poglobljeno seznanijo s temeljnimi vrednotami, ki so v osrčju Familylabove paradigme – to so enakovrednost, integriteta, osebna odgovornost in avtentičnost – kakor tudi s temeljnimi koncepti in načeli, ki delujejo v dinamiki odnosa med odraslim in otrokom. Na drugem modulu je v ospredju praktična plat dela z družinami – predvsem kako v praksi – torej skozi konkretno obravnavo konkretne težave konkretne družine – uveljavljati temeljna teoretična načela in vrednote.

Dnevni urnik traja od 9h do okrog 17h, med 13h in 14.30 je odmor za kosilo. Po večerji sledi program filmskih večerov (s filmi, ki se tematsko dotikajo na usposabljanju obravnavanih tem).

Usposabljanje poteka v angleščini (brez sprotnega prevajanja).

Cilj usposabljanja

 • Paradigmatski premik
 • Osredinjenost na odnos
 • Prenos teorij in znanja v vsakdanje življenje
 • Predstaviti temeljne vrednote in načel; raziskovati in preizkušati vrednote osebno in v skupinah; začeti skupinski razvojni proces
 • Navdihniti udeležence za strokovni in osebnostni razvoj
 • Deliti znanje, načela, vrednote ter ponuditi priložnost za refleksijo in introspekcijo
 • Navdati z občutkom, kako je biti dejaven vodja seminarjev oz. Familylabov sodelavec
 • Sprožiti v udeležencih proces odkrivanja pristnega sebe
 • Podati zgled, kaj v vsakdanjem življenju pomeni enakovrednost in kako jo živeti

Voditeljica usposabljanja

Dušanka Kosanovič

Mednarodno temeljno usposabljanje vodi Dušanka Kosanovič, vodja hrvaškega Familylaba, sicer pa diplomirana psihologinja in psihoterapevtka družinske terapije (Nemško-danski inštitut za družinsko terapijo in svetovanje; www.ddif.eu) z večletnimi izkušnjami v praksi (selekcioniranje, klinični in globinski intervjuji, individualno in družinsko svetovanje ter terapija, supervizija, edukacija in vodenje treningov v poslovnem in nevladnem sektorju), predavateljica ter vodja strokovnih seminarjev in delavnic za starše.

Cena usposabljanja

Polna cena usposabljanja znaša 1.600 € + DDV.

Cena vključuje:

* 8 dni visokokakovostnega izobraževanja s teoretičnim delom in praktičnimi vajami,
* 8 priročnikov za vodenje inspirativnih seminarjev, ki jih je razvil Jesper Juul,
* čaj, kavo in prigrizke skozi ves dan
* vključitev v Familylabovo komunikacijsko mrežo po končanem usposabljanju,
* transkripte Juulovih predavanj, članke in dodatno strokovno literaturo za nadaljnje samostojno izobraževanje,
* diplomo/certifikat o opravljenem izobraževanju.

Plačilo je možno v več obrokih (po dogovoru). Ob plačilu v enem kosu priznamo 10% popusta. Pari so upravičeni do 10% popusta. Popusti se ne seštevajo.

Ob prijavi plačate prijavnino v višini 10% kotizacije, s čimer si zagotovite mesto v skupini. Ob morebitni odpovedi udeležbe prijavnine ne vračamo (gl. splošni pogoji).

Lokacija

Prvi modul bo potekal v Ljubljani (Plečnikova hiša, Karunova 4-6), drugi pa v Zagrebu (točno lokacijo še sporočimo).  

Prijave in dodatne informacije

Ivana Gradišnik: ivana@familylab.si, 031 649 749

Ob prijavi vas prosimo, da izpolnite in nam pošljete še prijavnico, ki jo najdete tule.

Osebni nagovor Jesperja Juula

From the very beginning of Familylab, we discussed how our seminar-leader training should be structured. Should it be more like traditional education including tests/final exams etc.? Or should it be the way we ended up doing it: a massive, high-quality input loaded with existential inspiration and based on our trust that experienced and well-educated people will digest and transform what we have to offer in ways that will make them better teachers, group leaders, and counsellors for parents and families.

After 12 years, our experience matches our expectations. Professionals and parents might wish for models and methods. But they become much more able to improve how they relate to others when they acquire the courage to mobilize their potential into authentic presence and leadership.

Many of your predecessors have chosen to continue working within the Familylab universe. Others have chosen to enrich their personal and professional lives under other umbrellas. Both are fine with us. It is more important for us to move you than to create a movement.

I am confident that your participation will enrich your life!

Best wishes
Jesper Juul

Dodatne informacije

Česa se lahko nadejate?
• osemdnevnega intenzivnega treninga
• vsakoletne skupinske supervizije (2 dni letno)
• rednih mesečnih intervizijskih srečanj
• priročnikov in elektronskih datotek za pomoč pri izvajanju seminarjev za starše
• koordinacije in oglaševanja programov za starše
• gradiv za udeležence in udeleženke
• honorarja za izvedbo seminarja/predavanja
• vznemirljive in profesionalne družbe, ki bo pozitivno učinkovala tudi na vaše vsakdanje delo, življenje ter osebno rast in razvoj
Kaj od vas pričakujemo?

Od vodij seminarjev pričakujemo, da so dobro pripravljeni in sposobni podajati vrednote in načela Familylaba z vso svojo osebno in profesionalno integriteto. Poleg opravljenega temeljnega usposabljanja pričakujemo od vodij seminarjev tudi, da redno sodelujejo na supervizijah, intervizijah in drugih treningih/izobraževanjih ter da so poleg tega pripravljeni svoja stališča in izkušnje deliti s kolegi in vodstvom Familylaba; le tako lahko namreč izboljšujemo kakovost in raznolikost našega dela.

Certifikat:

Po koncu 2. modula vsak od udeležencev prejme bodisi certifikat za vodenje Familylabovih seminarjev bodisi potrdilo o udeležbi. Potrdilo o udeležbi prejmejo udeleženci, ki ne želijo delovati v okviru organizacije Familylab International oz. Slovenija, ali udeleženci, ki po mnenju nacionalnega vodstva (FLS) niso dovolj kvalificirani za to vrsto in raven dela.

Certifikat, ki ga prejmejo udeleženci po končanem usposabljanju, velja dve leti, pod pogojem, da se udeleženec ali udeleženka udeležujeta vsakoletne supervizije. V primeru, če udeleženec ali udeleženka v tem času izpolnjujeta minimalno raven aktivne dejavnosti v okviru Familylab Slovenija, se veljavnost certifikata samodejno podaljša za nadaljnji dve leti.

Po preteku prvih dveh let se lahko udeleženec ali udeleženka udeležujeta supervizij, le če sta dejavna kot voditelja seminarjev. Organizaciji Familylab Slovenija se lahko ponovno pridružita, kadarkoli presodita, da si želita spet postati aktivna.

Študijska literatura:
 • Kompetentni otrok (Jesper Juul, Didakta 2008) – OBVEZNO
 • To sem jaz! Kdo si pa ti? (Jesper Juul, Didakta 2008) – OBVEZNO
 • Družinske vrednote (Jesper Juul, Didakta 2009) – OBVEZNO
 • Družine z najstniki – ko vzgoja odpove (Jesper Juul, Didakta 2009)
 • Družine s kronično bolnimi otroki (Jesper Juul, Zavod Manami 2010)
 • Mož in oče – knjiga zate (Jesper Juul, Zavod Manami 2011)
 • 4 vrednote, ki jih daste otroku za vse življenje (Jesper Juul, MK 2013)
 • Hura, gremo jest! (Jesper Juul, Didakta 2012)
 • Od poslušnosti do odgovornosti (Jesper Juul & Helle Jensen, Didakta 2009)
 • Dva eseja: Ženska, mati & Si sploh želimo čilih in zdravih otrok? (Jesper Juul, Zavod Manami, 2013)
 • Šolski infarkt (Jesper Juul, Mohorjeva Celovec, 2014)
 • Od vzgoje do odnosa (Jesper Juul, Didakta, 2018)
 • Vodja krdela – vodenje družine z ljubeznijo (Jesper Juul, Didakta, 2018)
 • Od krušnih do bonus staršev (Jesper Juul, Didakta, 2019)
 • Spoštovanje, zaupanje in ljubezen (Jesper Juul, Didakta, 2021)

> Jesperjeva bibliografija
> Jesperjeve knjige v angleščini

Odzivi udeležencev