U
M

Za šole, vrtce in strokovne delavce

Nova doba odgovornosti pomeni konec dualistične miselnosti, ko učitelji in starši stojijo vsak na svojem bregu, otroke vmes pa odnašajo brzice. Skrajni čas je za spremembe!

Vsa predavanja, seminarje in delavnice izvajajo naše certificirane sodelavke, usposobljene pri Jesperju Juulu oz. v okviru Familylabovega temeljnega usposabljanja. Vsem je zagotovljena redna supervizija, kakor tudi udeležba na rednih mesečnih intervizijah.

Za vse dodatne informacije o posamičnih programih in vsebinah oziroma za svetovanje smo vam na voljo na 031 649 749 (Ivana Gradišnik) ali prek elektronske pošte na info@familylab.si.

POZOR: cena on-line izvedbe je za 20% dražja od izvedbe v živo.

Programi

“ŠOLA ZA STARŠE” v vzgojno-varstvenih ustanovah

V šolah in vrtcih ter sorodnih vzgojno-varstvenih ustanovah izvajamo vsebinsko raznolika predavanja, namenjena staršem učencev in dijakov. Ustanove jih običajno organizirajo v okviru t. i. ”šole za starše”.

Naslove in tematike predavanj pripravimo tudi posebej po dogovoru, glede na želje in potrebe posamične ustanove. Predavanje praviloma traja uro in pol, sledi čas za vprašanja iz občinstva.

POZOR: cena on-line izvedbe je za 20% dražja od izvedbe v živo.

PREDAVANJA in SEMINARJI za strokovne delavce / pedagoške kolektive

Predavanja so pretežno teoretske narave, daljši seminarji pa lahko vključujejo tudi delavnice.
Seminarje največkrat izvajamo v modulih po 4 šolske ure, pogosto v obsegu dveh modulov, speljanih bodisi na isti dan (sobota) ali v dveh popoldnevih (med tednom).

POZOR: cena on-line izvedbe je za 20% dražja od izvedbe v živo.

INTERVIZIJSKE SKUPINE za pedagoške delavce

Intervizija med kolegi – za konstruktiven odnos do lastnih profesionalnih meja!

Z intervizijo med kolegi kot metodo v strokovnem razvoju pedagoških delavcev imamo zelo dobre izkušnje. Za razliko od supervizije, ki po definiciji temelji na uradnih in realnih razlikah med udeleženci glede njihovih kompetenc, pri interviziji poskušamo razviti oblike skupinskih pogovorov, ki potekajo med načeloma povsem enakopravnimi kolegi.

INTERVIZIJSKE SKUPINE 'za izven'

Organiziramo pa tudi intervizijske skupine za posameznike z različnih vrtcev in šol.
Te skupine so zaprtega tipa in namenjene individualnim udeležencem.
Število udeležencev je omejeno.

“KOMPETENTNA VZGOJITELJICA - VARUHINJA OTROK”: strokovno usposabljanje za pedagoške delavke in podobne profile


Vse več staršev iz različnih razlogov išče varstvo za otroka zunaj javnih ustanov in vse bolj jim je pomembno, da je oseba, ki ji zaupajo svojega otroka, tudi resnično zanesljiva, preverljivo usposobljena, kompetentna.  

Naše celovito in poglobljeno usposabljanje je namenjeno pedagoškim delavkam ali sorodnim profilom, ki si želijo stopiti na samostojno poslovno pot.

Po zaključku usposabljanja prejmete certifikat, deležni pa ste tudi nadaljnje podpore (promocije in vključevanja na trg dela), pedagoškega mentorstva in supervizije ter pravne pomoči.